Practise what you teach

Gepubliceerd op: Tue Feb 25 09:00:00 CET 2020

Teach the teacher, train the trainer. De docent is degene die de kennis doorgeeft, VUmc Academie zorgt er voor dat docenten, hoogleraren, begeleiders van promovendi, praktijkopleiders, clinical teachers, trainers van projectmanagers en andere leermeesters in het zorgonderwijs worden opgeleid en hun kennis en kunde actueel houden. In het nieuwste VUmc Academie magazine Practise what you teach komen al deze verschillende vormen van opleiden en trainen aan bod.

Docenten worden verondersteld niet alleen over specialistische vakinhoudelijke kennis te beschikken, maar ook over uitgebreide kennis van didactiek. VUmc Academie leidt leermeesters in het zorgonderwijs op zodat zij hun kennis zo goed mogelijk kunnen overdragen. Door samen te reflecteren op wat werkt en op wat niet werkt en door open te staan voor nieuwe leermethodes en voor de vorming van cursisten, zodat deze in staat zijn zelf-ontdekkend te blijven leren, liefst een leven lang.

Training in het begeleiden van promovendi
Bij de training in het begeleiden van promovendi Suberb supervision wordt duidelijk dat een training niet alleen geschikt is voor nieuwkomers op dat vlak, maar dat het juist ook voor ervaren (co-)promotors van belang is dat ze hun kennis en vaardigheden als docent en begeleider up to date houden.

Expertise in zorgonderwijs
De masteropleiding Docent HGZO is recent ondergebracht bij VUmc Academie, vanwege haar expertise op zorginhoudelijke scholing en bovendien een groot netwerk. Deze master is bedoeld voor mensen met een hbo-opleiding die werkzaam zijn in de zorg en nu HGZO-docent willen worden binnen hun eigen vakgebied. Verpleegkundigen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten en verloskundigen, maar ook HGZO-docenten die hun onderwijscompetenties naar een hoger plan willen tillen en Master of Education willen worden.

Speciale BKO-opleiding voor hoogleraren
Een Speciale BKO-opleiding voor hoogleraren zorgt ervoor dat hoogleraren in het bezit zijn van de verplichte Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO). Voor hoogleraren die, door bijvoorbeeld gebrek aan tijd, nog niet eerder het verplichte certificaat hebben kunnen behalen, bestaat er sinds 2018 de BKO Intensive, een speciaal op maat ontworpen tweedaagse ‘stoomcursus’ in didactiek.

Leermeesters klinisch redeneren op Aruba
Barth Koster, opleidingsmanager binnen het Horacio E. Oduber Hospital (HOH) en voorheen senior opleidingsadviseur en projectmanager bij VUmc Academie zette op Aruba een traject in gang om goed klinisch redeneren voor verpleegkundigen, in Nederland inmiddels goed verankerd in het onderwijs met behulp van de methodiek ProActive Nursing, op te zetten. Daarnaast wordt een groot aantal ‘leermeesters’ opgeleid die het klinisch redeneren niet alleen overdragen op studenten, maar ook op collega’s op de werkplek.

Project management tafel
Als projectmanager binnen Amsterdam UMC loop je weleens vast. Dan kun je de theorie in duiken en zelf het wiel uitvinden, maar vaak is het veel effectiever – en leuker – om erover te sparren met collega’s die met hetzelfde bijltje hakken. John van Rouwendaal, trainer bij VUmc Academie riep daarom samen met collega’s de Project Management Tafel (PMT) in het leven.

Train the trainer met Team Based Learning
Opleider bij VUmc Academie Elise Tromp volgde vorig jaar zelf incompany de basisopleiding tot hbo-docent (BDB) en ontwierp in dat kader een nieuwe lesmethode voor de lessen die zij zelf geeft in de basiscursus OK-vaardigheden. Hierbij maakt zij gebruik van de werkvorm Team Based Learning (TBL). Trudie van Luijnen, eveneens opleider bij VUmc Academie en inmiddels TBL-expert leerde Elise de fijne kneepjes.

Training blended learning voor docenten palliatieve zorg
Onderwijsadviseur en projectleider bij VUmc Academie Jojanneke van Staveren stelde een onderwijsontwerp en de daaruit voortvloeiende training voor docenten in de palliatieve zorg op in het kader van haar master Leren & Innoveren. Zij paste daarbij blended scholing toe, een mix van face to face en digitaal onderwijs.

Lees alles over het opleiden van leermeesters in het zorgonderwijs in het in het nieuwe VUmc Academie magazine Practise what you teach

Gepubliceerd op: Tue Feb 25 09:00:00 CET 2020