PRISMA educatieprogramma gericht op verandering van leefstijl

Gepubliceerd op: 03-12-2018

Prisma logo

PRISMA is een compact zelfmanagement educatieprogramma dat wordt gegeven in groepsverband. Doel is deelnemers alle kennis en kunde bijbrengen die nodig is om de eigen ziekte te begrijpen en er zelf mee aan de slag te kunnen gaan. Deelnemers worden geholpen om expert te worden op gebied van hun eigen ziekte of de verhoogde kans erop. Vervolgens kan de deelnemer zelf weloverwogen keuzes maken over de eigen leefstijl en omgang met de ziekte.

1.500 mensen worden dagelijks in het ziekenhuis opgenomen vanwege hart- en vaatziekten. Meer dan 1 miljoen Nederlanders leven met hart- en vaatziekten en de gevolgen daarvan.
Ruim 800.000 mensen hebben diabetes en 750.000 mensen hebben een verhoogd risico op het krijgen van diabetes.

Ruim 12 jaar geleden ontwikkelde en implementeerde het Diabetescentrum van Amsterdam UMC, locatie VUmc een efficiënt groepseducatieprogramma voor mensen met diabetes type 2, genaamd PRISMA diabetes en gebaseerd op het Engelse DESMOND programma. PRISMA diabetes wordt inmiddels veelvuldig in de 1e-lijn gegeven.

De missie van het PRISMA team: middels groepseducatie voorwaarden voor zelfregie creëren. De aanpak en methodiek van PRISMA sluiten goed aan bij de maatschappelijke ontwikkelingen rondom het belang van leefstijl in preventie en behandeling van ziekten. Inmiddels zijn programma’s beschikbaar voor:  preventie van diabetes type 2, hart- en vaatziekten en preventie van hart- en vaatziekten.

Binnen Amsterdam UMC is nu ook interesse vanuit de MDL, Nefrologie en Genderdysforie om PRISMA beschikbaar te maken voor mensen met respectievelijk vetleverziekten, nierschade, of overgewicht bij de wens voor chirurgische transitie.

Hoe werkt het?

PRISMA is een groepscursus die twee dagdelen duurt. Onder begeleiding van twee hulpverleners onderzoeken de afzonderlijke deelnemers wat zijn of haar risico is op de ziekte en/of de complicaties van de ziekte. De deelnemer maakt een persoonlijk actieplan met SMART-doelen. De deelnemer kiest welke risicofactor hij wil gaan aanpakken en welke verandering in de leefstijl hij de aankomende 3 maanden gaat toepassen. Het gaat hierbij om haalbare veranderingen in de voeding, beweging,  therapietrouw en/of (professionele) ondersteuning.

In de cursus is aandacht voor de vragen, zorgen, dilemma’s en moeilijkheden van deelnemers (want gedragsverandering is niet gemakkelijk!). De cursisten bespreken wat of wie ze nodig hebben om succesvol te zijn in hun gedragsverandering.

Na de cursus gaan deelnemers aan de slag met het actieplan, ondersteund door de reguliere contacten met de relevante zorgverleners.

De PRISMA cursus is voor volwassenen met een (risico op) ziekte waarbij leefstijlaanpassing tot de behandeling behoort, zoals hart- en vaatziekten en diabetes type 2. De risicofactoren die centraal staan zijn bloeddruk, cholesterol, middelomvang/gewicht, lichaamsbeweging, bloedglucose, roken, stemming.

De PRISMA cursussen worden gegeven door speciaal getrainde verpleegkundigen, artsen, diëtisten, fysiotherapeuten, praktijkondersteuners of psychologen.

Wil je als professional meer weten over PRISMA?

Neem dan contact op met Sabine de Groot (projectleider PRISMA) of Suzanne Bader (auteur PRISMA).

E-mail: prisma@vumc.nl

Professionals: www.focusopzelfzorg.nl

Patiënten: www.prismacursus.nl

Training: www.focusopvoeding.nl

Gepubliceerd op: 03-12-2018