Professionalisering Scholing Palliatieve Zorg

Gepubliceerd op: Mon Sep 12 11:44:00 CEST 2022

Goed onderwijs over palliatieve zorg aan zorgprofessionals en -studenten – daar maakt het programma Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) zich al jaren hard voor. En met resultaat: onlangs is het programma Scholing Palliatieve Zorg gestart dat zich specifiek richt op de professionalisering van docenten en scholing voor zorgverleners werkzaam in de oncologische zorg. Dit gebeurt aan de hand van drie projecten: de ontwikkeling en uitrol van een docentprofiel, een docentenscholing en een landelijke bij- en nascholing palliatieve zorg. 

Het programma Scholing Palliatieve zorg wordt ondersteund met subsidie van KWF Kankerbestrijding. 
Amsterdam UMC is als penvoerder gevraagd, en werkt hiervoor ook nauw samen met diverse landelijke partijen. 

Gepubliceerd op: Mon Sep 12 11:44:00 CEST 2022