PrograMS volgt al 20 jaar mensen met MS

Gepubliceerd op: Tue Nov 30 16:27:00 CET 2021

Voor mensen met MS is onzekerheid over de toekomst een van de grootste problemen. De ene persoon gaat redelijk snel achteruit, terwijl anderen meer gespaard blijven. In het onderzoekscohort PrograMS volgen we mensen met MS om voorspellers van het verloop te vinden.

In PrograMS volgen we al 20 jaar ruim 300 mensen met MS en 100 zonder MS. Zij komen elke vijf jaar naar Amsterdam voor neurologische en neuropsychologische metingen, hersen- en oogscans en metingen in het bloed. Onlangs hebben we alle deelnemers uitgenodigd voor een nieuwe meetronde. Dit cohort is bijzonder omdat het een van de grootste ter wereld is dat zo lang wordt gevolgd. Ook is de hoeveelheid data die we verzamelen uniek. Met deze uitgebreide informatie proberen we verschillende vragen te beantwoorden. Zoals: kun je het verloop van MS voorspellen? Welke hersengebieden beschadigen het meest? Hoe hangt schade in de hersenen samen met metingen in het bloed?

MS Database Amsterdam

Binnen het MS Centrum Amsterdam wordt in een database informatie verzameld van alle mensen met MS die mee willen doen aan wetenschappelijk onderzoek, het Amsterdam MS Cohort. Deze informatie is zeer waardevol, omdat hiermee heel uiteenlopende informatie bijeengebracht wordt om vragen over MS te kunnen beantwoorden over het ontstaan, beloop en behandeling van MS. Bij deze duizenden mensen met MS horen ook de 400 PrograMS vrijwilligers

Samenvatting resultaten

Wij zijn alle vrijwilligers bijzonder dankbaar voor de lange betrokkenheid. Alleen samen – met hun hulp en ons onderzoek – maken we een toekomst zonder MS mogelijk. In de afgelopen jaren zijn er al zeer veel artikelen verschenen gebaseerd op data van PrograMS. Een korte samenvatting is hier te lezen.

PrograMS wordt mede mogelijk gemaakt door de programmasubsidie die het MS Centrum Amsterdam ontvangt van Stichting MS Research.

Gepubliceerd op: Tue Nov 30 16:27:00 CET 2021