Rennen verbetert het geheugen bij MS

Gepubliceerd op: Tue Jul 30 10:00:00 CEST 2019

Mogelijk door meer communicatie tussen hersengebieden

Uit een studie van de Universiteit Hasselt blijkt dat mensen met MS na het volgen van een 12-weken durende rentraining niet alleen fysiek fitter werden, maar dat het ook een positief effect had op het lopen, de vermoeidheid, de kwaliteit van leven en het geheugen. In een recente vervolgstudie heeft Marijn Huiskamp van het MS Centrum Amsterdam samen met de onderzoekers uit Hasselt onderzocht hoe de hersenen reageren op een rentraining en hoe deze hersenveranderingen zich verhouden tot de verbeteringen in het geheugen. De resultaten zijn onlangs gepubliceerd in het blad Multiple Sclerosis Journal.

Mensen met de chronische aandoening multiple sclerose (MS) gaan in de loop van de tijd langzaam achteruit. Het lopen gaat slechter of lukt helemaal niet meer, ze zijn vaak erg vermoeid en veel mensen krijgen last van cognitieve problemen (o.a. geheugen, aandacht en concentratieproblemen). Onderzoekers van het Expertisecentrum Cognitie van het MS Centrum Amsterdam proberen te begrijpen wat er in de hersenen gebeurt als cognitieve problemen ontstaan, zodat er gezocht kan worden naar effectieve behandelingen om dit te voorkomen. Marijn Huiskamp en collega’s gebruikten de MRI-scans van de deelnemers aan het onderzoeker in Hasselt om te ontdekken wat er in het hersennetwerk gebeurt na een 12-weken durende rentraining bij mensen met MS.

In deze pilotstudie hebben vijftien mensen met MS twaalf weken een rentraining gevolgd (volgens het programma ‘Rennen met Evy’). Veertien deelnemers stonden op een wachtlijst, de controlegroep. Voor en na de training kregen alle deelnemers een neuropsychologisch onderzoek om de geheugenfunctie te bepalen. De onderzoekers in Hasselt zagen dat de mensen die de rentraining gevolgd hebben beter scoorden op een test van het neuropsychologisch onderzoek die het ruimtelijk geheugen meet. Dat is het geheugen dat je bijvoorbeeld nodig hebt om de weg te vinden.

Bij de deelnemers zijn voor en na de training functionele MRI-scans gemaakt. Daarmee meet je hoe actief hersengebieden zijn en welke hersengebieden in welke mate met elkaar communiceren. In Amsterdam zijn deze MRI-scans geanalyseerd en zij vonden dat één belangrijk hersengebied voor geheugen, de hippocampus, meer communiceerde met andere gebieden in de hersenen bij de mensen die de rentraining gevolgd hebben. Dit kan verklaren waarom bij deze deelnemers het ruimtelijke geheugen verbeterde. Rennen lijkt dus een effect te hebben op de hippocampus wat mogelijk het geheugen bij mensen met MS verbetert.

Originele titel: A pilot study of the effects of running training on visuospatial memory in MS: A stronger functional embedding of the hippocampus in the default-mode network?

Dit onderzoek heeft de posterprijs gewonnen op het congres “Neurorehabilitation and neural repair” in Maastricht eind mei 2019. 

Gepubliceerd op: Tue Jul 30 10:00:00 CEST 2019