Risico op borstkanker bij transgender personen verandert door behandeling met geslachtshormonen

Gepubliceerd op: 15-05-2019

Uit landelijk onderzoek bij transgender personen die behandeld worden met geslachtshormonen blijkt dat het gebruik van deze hormonen een rol speelt bij het risico op borstkanker. Borstkanker is vaak gevoelig voor geslachtshormonen. Doordat onder invloed van de behandeling met geslachtshormonen het borstweefsel verandert, verandert het risico op borstkanker mee. Borstkanker is bij vrouwen in de algemene populatie de meest voorkomende vorm van kanker, bij mannen is borstkanker juist zeldzaam. De resultaten van dit onderzoek zijn niet alleen van belang voor transgender personen, maar ondersteunen ook het onderzoek naar borstkanker in het algemeen. Het geeft inzicht in wat geslachtshormonen betekenen voor het risico op borstkanker.

Het Amsterdam UMC, locatie VUmc, onderzocht hoeveel van de 3489 transgender personen borstkanker kregen in de periode van 1991 tot 2018. Dit onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met het Pathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief (PALGA) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Uit de resultaten blijkt dat het risico op borstkanker bij transgender personen die behandeld worden met geslachtshormonen tussen de risico`s van mannen en vrouwen van de algemene Nederlandse bevolking in komt te liggen.

Resultaten

Het risico op borstkanker van transvrouwen (mensen geboren als man, die zich identificeren als vrouw) is 46 keer zo hoog als het lage risico van mannen in de algemene bevolking. Het risico blijft echter lager dan dat van vrouwen in de algemene bevolking. Deze resultaten laten zien dat vrouwelijke hormonen (oestrogenen) het risico op het krijgen van borstkanker vergroten.

Het risico op borstkanker van transmannen (mensen geboren als vrouw, die zich identificeren als man) werd 5 keer lager dan het risico van vrouwen in de algemene bevolking. Het risico blijft wel aanzienlijk hoger dan bij mannen in de algemene bevolking. Van belang is dat transmannen die een borstverwijderende operatie hebben ondergaan nog steeds borstkanker kunnen krijgen. Tijdens deze operatie wordt uit cosmetische overwegingen namelijk niet al het borstklierweefsel weggehaald en in dit achtergebleven borstklierweefsel kan later borstkanker ontstaan.

Wat betekent dit voor de praktijk?

Op basis van de huidige onderzoeksresultaten worden transvrouwen geadviseerd deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Als het wettelijke geslacht is aangepast naar ‘vrouwelijk’ krijgen zij hiervoor vanzelf een oproep. Als er borstkanker voorkomt in de familie, kan het zijn dat er een borstkanker screeningsadvies is gegeven voor alle vrouwen in die specifieke familie. Dit advies geldt dan ook voor de transvrouw die hormonen gebruikt.
Transmannen bij wie geen borstverwijderende operatie heeft plaatsgevonden, worden geadviseerd deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Het is belangrijk te beseffen dat transmannen hiervoor geen oproep ontvangen als hun wettelijke geslacht is aangepast naar ‘mannelijk’.

Transmannen die wel een borstverwijderende operatie hebben ondergaan, worden geadviseerd zich bij hun huisarts te melden als zij (alarmerende) veranderingen opmerken aan hun borst of tepel.

Gepubliceerd op: 15-05-2019