Samen leren zorgt voor vertrouwen en gelijkwaardigheid

Gepubliceerd op: Tue Mar 05 16:31:00 CET 2024

In mei van dit jaar start weer een nieuwe 4-daagse opleiding Horizontaal Toezicht Zorg. Jitse Kok, manager Naleving & Controle bij Zilveren Kruis was een van de grondleggers van het gedachtegoed Horizontaal Toezicht in de zorg en stond aan de wieg van deze 4-daagse opleiding. We vroegen hem: wat is nu echt de meerwaarde van deze opleiding?

Horizontaal Toezicht in de zorg is gericht op het vergemakkelijken en versnellen van het declaratietraject. In plaats van controle en goedkeuring op uitgaven achteraf – soms pas 3 jaar na de geleverde dienst – vindt bij Horizontaal Toezicht al gedurende het jaar beter intern toezicht, monitoring en verantwoording plaats. Hierdoor is het proces korter, overzichtelijker en minder foutgevoelig. Eventuele onduidelijkheden of foutjes die toch gemaakt worden, worden bovendien sneller opgemerkt. Hierop kan de zorginstelling vervolgens bijsturen, zodat de verzekeraar geen vervelende controles achteraf hoeft uit te voeren, maar vrijwel direct goedkeuring kan geven en kan uitbetalen. Ook de accountant kan gebruik maken van deze werkzaamheden, zodat er een win-win situatie ontstaat. Uiteindelijk is het de bedoeling dat door Horizontaal Toezicht de verzekeraar vrijwel geen controles hoeft uit te voeren omdat die ervan uit kan gaan dat het interne toezicht goed is. Vertrouwen en gelijkwaardigheid zijn bij Horizontaal Toezicht dus dé sleutelwoorden.

Wederzijds begrip

De absolute meerwaarde van deze HTZ 4-daagse opleiding is volgens Jitse dan ook dat medewerkers van zorginstellingen en de verzekeraars sámen het opleidingstraject volgen. Om een vertrouwensband en het gevoel van gelijkwaardigheid te creëren, moet je elkaar namelijk leren kennen, denkt hij. “Zodat die verzekeraar erachter komt dat die zorgadministrateur ook maar een mens is. En die zorgadministrateur denkt: ‘hé, die verzekeraar is eigenlijk best wel aardig’. Maar ook dat beide partijen erachter komen dat ze een wederzijds belang dienen.” Bovendien ontstaat er door het van en met elkaar leren inzicht in elkaars werkwijze. En wederzijds begrip. “Doordat je van elkaar weet welke, en vooral waarom, bepaalde processen worden doorlopen of informatie nodig is.”

“De meerwaarde van de opleiding is dat medewerkers van zorginstellingen en de verzekeraars sámen het opleidingstraject volgen"

Concrete handvatten
Samen leren is dus belangrijk voor de relatie tussen verzekeraars en zorginstellingen. Maar het zorgt ook voor kruisbestuiving tussen zorginstellingen onderling. Jitse: “We zetten iedereen bij elkaar. Medewerkers van ziekenhuizen, universitair medische centra, ggz-instellingen, zorgverzekeraars en Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Deelnemers brengen daarbij hun eigen praktijkcasuïstiek in. Ook zijn er experts van verschillende zorgverzekeraars en zorginstellingen aanwezig die dagelijks met Horizontaal Toezicht bezig zijn. Zij kunnen direct concrete oplossingen en handvatten bieden als iemand een probleem in de praktijk ervaart. Of ze kunnen doorverwijzen naar anderen binnen hun netwerk.” Dat netwerkaspect is sowieso heel waardevol volgens Jitse. “Gewoon al om telefoonnummers uit te wisselen, zodat je elkaar kan bellen als je ergens tegenaan loopt.” Dat laatste gebeurt volop, zegt hij.

Discussie
De HTZ 4-daagse opleiding is gebaseerd op het Team Based Learning-principe, een vorm waarbij veel aandacht is voor communicatie en samenwerking. Voorafgaand maken deelnemers een aantal voorbereidende zelfstudieopdrachten in de digitale leeromgeving die op de lesdag met elkaar worden besproken. “Vooral die discussie die dan ontstaat vind ik belangrijk”, zegt Jitse. “Er is namelijk niet altijd een goed of fout. Het is afhankelijk van de praktijk welk antwoord past. Door hier samen naar op zoek te gaan leer je van elkaar en ontstaat dat broodnodige wederzijdse begrip.”

Ivoren toren
Jitse benadrukt dat Horizontaal Toezicht organisatorisch een hoop met zich meebrengt. “Om alle elementen ervan goed te laten landen is tijd nodig”, zegt hij. Vier dagen samen trainen is volgens hem dan ook geen overbodige luxe. Naast verschillende interactieve, praktische opdrachten is er uiteraard aandacht voor de theorie. De opleiding is bedoeld voor medewerkers bij een zorgaanbieder en zorgverzekeraar die te maken krijgen met Horizontaal Toezicht Zorg. En voor nieuwe medewerkers zonder ervaring met Horizontaal Toezicht. Voor de medewerkers van zorgverzekeraars is de opleiding volgens Jitse een must. “Omdat ik echt vind dat we als verzekeraars uit onze ivoren toren moeten stappen en de andere kant – die van de zorginstellingen – moeten zien.”

Natje en droogje
In principe staat het format voor de opleiding vast, maar voor elke nieuwe editie worden de laatste inzichten en nieuwe elementen van Horizontaal Toezicht verwerkt. Ook de feedback van deelnemers wordt hierin meegenomen. Die feedback leidt er soms zelfs toe dat tijdens een opleiding opdrachten worden aangepast, om deze nog beter te laten aansluiten bij de ervaringen en besproken casuïstiek van de deelnemers en de instelling waar ze werken.

Wat Jitse tot slot graag nog wil meegeven is: “De opleiding is zeer goed verzorgd. Deelnemers voelen zich echt welkom. Ze worden wel aan het werk gezet, maar daar staat ook wat tegenover. Je natje en je droogje en een mooie omgeving waar ook ruimte is voor informeel netwerken.”

Horizontaal Toezicht Zorg 4-daagse opleiding

De 4-daagse opleiding bestaat uit 4 lesdagen in mei en juni, een aantal voorbereidende zelfstudieopdrachten in de digitale leeromgeving en een informeel avondprogramma met diner op lesdag 3 met een (optionele) overnachting. Elke lesdag staat 1 thema centraal: het belang van Horizontaal Toezicht, de impact op de organisatie, riskmanagement over de hele keten en beheersmaatregelen.
Naast de 4-daagse opleiding zijn ook op maat gemaakte, interactieve incompany scholingsdagen mogelijk om medewerkers mee te nemen in het HTZ-gedachtegoed en het belang van goede registratie, declaratie en procesbeheersing. Neem hierover contact op met Gerda Blom via healthinformationmanagement@amsterdamumc.nl. Meer informatie over de 4-daagse opleiding HTZ:

Gepubliceerd op: Tue Mar 05 16:31:00 CET 2024