Samen werken aan passende leefstijl advisering – Werkconferentie Samen Gezond Groot 12 april

Gepubliceerd op: 18-04-2019

‘Enthousiaste samenwerking’, ‘inspirerende groep’, met ‘creatieve werkvormen’ op een ‘super leuke plek!’ Aldus deelnemers over de werkconferentie van het project Samen Gezond Groot (SGG), afgelopen 12 april in The Student Hotel in Amsterdam-West. Op deze ochtend kwamen 30 JGZ-professionals, -managers, ouders, onderzoekers en adviseurs samen om vernieuwing van de leefstijladvisering voor ouders van 0-4 jarigen vorm te geven.

‘Dit raakte me zo!’

De JGZ-professionals waren jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van de vier JGZ-organisaties in dit project: JGZ Kennemerland, GGD Kennemerland, GGD Zaanstreek-Waterland en JGZ Zuid-Holland West. Een verpleegkundige verwoordde de urgentie: “laatst zag ik in de wachtkamer een moeder met haar baby. De baby was druk bezig de aandacht te trekken met haar lach en ogen, maar de moeder zat op haar telefoon te kijken en merkte niets. Dit raakte me zo! Hier moeten wij als JGZ iets mee!”

Op basis van onderzoek

In het project Samen Gezond Groot proberen we de huidige vormen van leefstijladvisering in de JGZ 0-4 te optimaliseren, rekening houdend met  behoeften van ouders en JGZ-professionals. Onder leefstijl verstaan we: voeding, slapen, bewegen en beeldschermgebruik. Voor dit project hebben meer dan 400 ouders een vragenlijst ingevuld en zijn in totaal 80 JGZ-professionals en ouders geïnterviewd over hun ervaringen en behoeften ten aanzien van leefstijladvisering. Ook hadden deze ouders en professionals veel ideeën ter verbetering van de huidige advisering. Tijdens de werkconferentie presenteerden Vera van den Berg en Aileen Boersen de eerste resultaten. Er kwam naar voren dat leefstijl bijna ieder consult ter sprake komt. Daarnaast blijken ouders die deelnamen aan het onderzoek over het algemeen zeer tevreden over de huidige leefstijladvisering. Ook gaven de onderzoekers alle ideeën van de JGZ-collega’s en ouders mee. Daarna gingen de aanwezigen aan de slag.

Team ideeën

Iedere JGZ organisatie heeft aan het begin van het project een lokale werkgroep gevormd van jeugdartsen, -verpleegkundigen en ouders. Op 12 april ontwikkelde iedere werkgroep op basis van de onderzoeksresultaten ideeën over vernieuwing de leefstijladvisering en werkten ze één idee concreet uit. Twee van de vier groepen willen met het thema beeldschermgebruik verder in hun eigen organisatie. De anderen gaan aan de slag met leefstijl in brede zin en gaan daarmee vernieuwen. De samenstelling van de groepen zorgde voor een goede dynamiek en aansluiting bij de praktijk, er werd intensief en efficiënt gewerkt. Als afsluiting presenteerde iedere groep hun idee in een energieke pitch.

Vervolg Samen Gezond Groot in tweede projectjaar

De komende periode gaan de werkgroepen hun ideeën door ontwikkelen en uitvoeren in de eigen organisatie. Het projectteam biedt daarbij de ondersteuning die nodig is. Ook gaan de onderzoekers de vernieuwingen evalueren.

Het was een intensieve en gezellige ochtend waarbij verschillende disciplines elkaar echt versterkten. We kijken voldaan terug op de goede samenwerking!  

Gepubliceerd op: 18-04-2019