Slim Samenwerken in en met de JGZ

Gepubliceerd op: 30-09-2021

Samenwerken met partners in de buurt of regio is steeds belangrijker. Het NCJ en de AW Jeugd en Gezondheid hebben de resultaten van 14 ZonMw-projecten in de JGZ over samenwerken samengevat in een interactieve pdf. Conclusies en aanbevelingen uit deze projecten zijn gebundeld vanuit het perspectief van JGZ professionals, JGZ managers en van gemeenten.

Slim samenwerken

De interactieve PDF is een samenvatting van projecten over samenwerking in de JGZ. Alle projecten waren onderdeel van het ZonMw-programma Versterking Uitvoeringspraktijk Jeugdgezondheidszorg. Silvia van den Heijkant (Amsterdam UMC) en Marga Beckers (NCJ) zagen de noodzaak om voorbeelden van succesvolle samenwerking rond jeugd te ontsluiten. ‘Samenwerking wordt steeds belangrijker in de JGZ. Met ouders en jeugdigen, met netwerkpartners in het sociaal domein, het onderwijs en de zorg. Maar ook onderling in de sector, dat is echt nodig.’

De PDF is opgebouwd vanuit drie verschillende perspectieven: van JGZ professionals, JGZ managers en gemeenten. Het biedt praktische aanknopingspunten en tips voor het verbeteren en versterken van de samenwerking met bijvoorbeeld scholen, huisartsen, jeugd ggz, gemeenten. De sterke punten en de verbeterpunten per project komen aan bod en wat je als professional, manager of medewerker bij de gemeente kan doen om samenwerking beter te laten verlopen.

Twee van de 14 projecten in de PDF zijn in onze AW uitgevoerd: de evaluatie van het CenA team en VoorZorg in het sociaal domein.

Werkzame elementen in samenwerking

De 14 projecten gingen weliswaar allemaal over samenwerking, maar waren verder heel verschillend. Ze gingen bijvoorbeeld over samenwerking rond vluchtelingenkinderen, rond jeugdigen met psychosociale problemen of over samenwerking tussen JGZ en verloskundigen. Sommige projecten vonden plaats in één grote gemeente, anderen in een regio. Hoe vat je dit samen? Marga Beckers: ‘we wilden een samenhangend overzicht maken van inzichten die alle projecten hebben opgeleverd op het gebied van samenwerking. Zodat professionals bewust worden van wat werkt.’ Daarom zijn van alle projecten werkzame elementen benoemd, bijvoorbeeld over randvoorwaarden, leiderschap en een gezamenlijke visie. ‘We hopen zo praktische handvatten te bieden voor het versterken van samenwerking.’

Samenwerking

Het is nu aan betrokkenen om met de Slim Samenwerken PDF aan de slag te gaan.

De PDF is gemaakt onder leiding van het NCJ en Amsterdam UMC, in samenwerking met alle andere uitvoerders van de projecten: GGD Zeeland, GGD West-Brabant, GGD Hollands Midden, TNO, Pharos, en Verwey-Jonker instituut. 

Zie de interactieve PDF en het bericht van het NCJ.

Gepubliceerd op: 30-09-2021