Start 4-daagse opleiding Horizontaal Toezicht Zorg (HTZ) voorjaar

Gepubliceerd op: Tue Feb 19 15:23:00 CET 2019

Na een zeer succesvol opleidingsjaar start op 13 mei een nieuwe 4-daagse opleiding Horizontaal Toezicht Zorg. De opleiding is ontwikkeld door het platform Horizontaal Toezicht Zorg en VUmc Academie.

Horizontaal Toezicht Zorg
Horizontaal Toezicht Zorg is een samenwerking tussen de zorgverzekeraars en zorgaanbieders, die steunt op vertrouwen, wederzijds begrip en transparantie in handelen en richt zich op de rechtmatigheid van de zorguitgaven. In plaats van gegevensgerichte controle achteraf werken partijen samen om de rechtmatigheid van declaraties in de processen aan de voorkant te borgen. Dit is niet alleen een efficiƫntere manier om correct registreren en om declareren te borgen, maar het is ook effectiever.

De opleiding HTZ
De opleiding maakt gebruik van de onderwijsmethode die gebaseerd is op Team Based Learning (TBL), een effectieve didactische werkvorm waarin deelnemers actief samenwerkend leren. De opleiding wordt gegeven door inhoudelijke experts uit de dagelijkse praktijk, waarbij lezingen en applicatieopdrachten elkaar afwisselen. Bovendien is er veel ruimte voor netwerken.

Vertalen naar eigen afdeling
De training is zo praktisch mogelijk ingericht met veel aandacht voor de dialoog tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar. Zo worden er praktische handvatten gegeven om Horizontaal Toezicht Zorg in de eigen organisatie en op de eigen afdeling te implementeren. Ook leert u het landelijk raamwerk Horizontaal Toezicht (waaronder het Control Framework) toe te passen.

Meer informatie
Wilt u meer weten over Horizontaal Toezicht Zorg, kijk dan op www.horizontaaltoezichtzorg.nl.

Gepubliceerd op: Tue Feb 19 15:23:00 CET 2019