Start van nieuwe meetronde Amsterdam MS Cohort

Gepubliceerd op: 26-05-2021

In het MS Centrum Amsterdam worden mensen met MS gevolgd in het kader van onderzoek, het zogenaamde Amsterdam MS cohort. Het doel is het beloop van MS nauwkeuriger in kaart te brengen. Een deel van deze groep komt zelfs al twintig jaar lang elke vijf jaar naar Amsterdam UMC, locatie VUmc voor een extra reeks aan onderzoeken. Op 25 mei 2021 is er een nieuwe meetronde gestart en worden deze 400 deelnemers van het Amsterdam MS Cohort weer opgeroepen.

MS Database Amsterdam

Binnen het MS Centrum Amsterdam wordt in een database informatie verzameld van alle mensen met MS die mee willen doen aan wetenschappelijk onderzoek, het Amsterdam MS Cohort. Deze informatie is zeer waardevol, omdat hiermee heel uiteenlopende informatie bijeengebracht wordt om vragen over MS te kunnen beantwoorden over het ontstaan, beloop en behandeling van MS. Van de ongeveer 5.000 mensen met MS waarvan de gegevens in de MS Database Amsterdam staan, worden ongeveer 300 mensen met MS en 100 vrijwilligers zonder MS extra vaak gezien. Deze groep wordt al bijna twintig jaar elke vijf jaar opgeroepen voor een meetronde.

Veel bepalingen

Voor het cohort wordt van de 400 deelnemers veel verschillende informatie verzameld: neurologisch onderzoek, cognitietesten, magnetoencefalografie (MEG), bloedbepalingen (biomarkers), oogbewegingsonderzoek, netvliesonderzoek, MRI en veel vragenlijsten. Met al deze informatie hopen de onderzoekers van het MS Centrum Amsterdam belangrijke vragen te kunnen oplossen, zoals welke factoren voorspellend zijn voor een snellere achteruitgang en welke factoren juist beschermend lijken te werken. Ook weten we nog maar weinig over hoe bepaalde factoren zoals hersenkrimp of veranderingen in hersenfunctie zich ontwikkelen over tijd, en hoe deze beïnvloed worden door behandeling.

Bedankt!

Dankzij het Amsterdam MS Cohort zijn er al zeer veel wetenschappelijk artikelen gepubliceerd. We zullen binnenkort een samenvatting delen. Vooral de grote verscheidenheid aan de verzamelde gegevens maakt dit cohort uniek. Het MS Centrum Amsterdam is de deelnemers van het Amsterdam MS Cohort zeer dankbaar dat ze elke keer weer mee willen doen, al twintig jaar lang.

Het Amsterdam MS Cohort wordt mede mogelijk gemaakt door de programmasubsidie die het MS Centrum Amsterdam ontvangt van Stichting MS Research.

Gepubliceerd op: 26-05-2021