Studentenpoli: voor en door studenten

Gepubliceerd op: Tue Sep 12 15:12:00 CEST 2023

De Studentenpoli Amsterdam wordt door studenten geleid, hier leveren studenten echte patiëntenzorg in een zorgpraktijk. Binnen de Studentenpoli werken studenten in een (interprofessioneel) team van studenten, waar zij gezamenlijk verantwoordelijk worden voor een echt patiënt probleem.

Bij de Studentenpoli komen studenten van verschillende medische opleidingen al vanaf het 1e jaar in aanraking met medicatie en vraagstukken met betrekking tot medicatieveiligheid bij patiënten. Het project richt zich op taken waarbij studenten verantwoordelijkheden dragen voor patiëntenzorg en interprofessioneel samenwerken met onder andere geneeskunde- en farmaciestudenten, verpleegkundig specialisten- en physician assistants in opleiding.

Organisatie en coördinatie

De organisatie en coördinatie van het project worden volledig verzorgd door een enthousiaste en goed opgeleide groep student-coördinatoren. Klinische beslissingen worden gesuperviseerd door ervaren professionals zoals artsen, klinisch farmacologen en medisch specialisten. Hierdoor kunnen studenten in een vroeg stadium van hun opleiding een waardevolle ervaring opdoen op het gebied van patiëntenzorg en farmacotherapie.

Benieuwd naar wat studenten doen bij de Studentenpoli Amsterdam UMC, locatie VUmc? Bekijk het filmpje waarin studenten en opleiders van verschillende opleidingen laten zien wat de Studentenpoli doet en hoe o.a. onze VU geneeskundestudenten ervaren echte patiëntzorg te leveren in de praktijk. Een prachtig voorbeeld van zelfsturend leren!

Studentenpoli Amsterdam

De Studentenpoli is in 2012 opgezet in het Amsterdam UMC, locatie VUmc, en is de overkoepelende term waar ruim 10 verschillende projecten of poliklinieken onder vallen. Studenten kunnen daar onder supervisie van een arts al beginnen wanneer ze in hun eerste jaar zitten. Ze krijgen geen studiepunten en geen salaris, wel doen ze er veel ervaring op. Inmiddels draaien er meerdere studentenpoli’s op het gebied van cardiologie, endocrinologie, interne geneeskunde en huisartsgeneeskunde. De studenten zijn vooral gericht op de medicatie van de patiënten. De studentenpoli is een groot succes en heeft al enkele onderwijsprijzen ontvangen.

Gepubliceerd op: Tue Sep 12 15:12:00 CEST 2023