Studentenpoli voorgedragen voor Hogeronderwijspremie

Gepubliceerd op: Mon Nov 09 10:52:00 CET 2020

De VU heeft het onderwijsteam van de Studentenpoli van Amsterdam UMC, locatie VUmc onder leiding van Jelle Tichelaar en collega’s van de sectie Farmacotherapie voorgedragen voor de Hogeronderwijspremie 2020. De Hogeronderwijspremie is een nieuw initiatief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om docenten meer voor het voetlicht te brengen.


Het ministerie stelt jaarlijks € 2,5 miljoen beschikbaar voor drie Nederlandse Hogeronderwijspremies voor het wetenschappelijk onderwijs. De middelen van de premies zijn bedoeld voor het stimuleren van (toekomstige) projecten die bijdragen aan de vernieuwing en/of verbetering van het hoger onderwijs. Elke instelling mag slechts een kandidaat voordragen. De voordracht namens de VU is door de decanen gekozen uit de verschillende voordrachten vanuit de faculteiten.


Voor en door studenten
De Studentenpoli is een project voor en door studenten, waarbij studenten al vanaf hun 1ste  jaar van de opleiding in aanraking komen met medicatie en medicatieveiligheid gerelateerde dilemma’s van echte patiënten. Het project focust zich steeds op werkzaamheden  waarbij studenten maximale verantwoordelijkheden krijgen voor een authentieke zorgtaak en hierbij intensief en interprofessioneel (arts, apotheker, verpleegkundig-specialist en physician-assistant) samenwerken. De logistiek en organisatie van het project wordt volledig gedaan door een grote groep enthousiaste en getrainde student-coördinatoren. De uiteindelijke klinische beslissingen worden gesuperviseerd door artsen, klinisch farmacologen, apothekers en/of medisch specialisten. Op deze manier kunnen studenten in een vroege fase van hun opleiding ook al vroeg ervaring opdoen op het gebied van management, planning en organisatie in een zorgcontext.


Innovatieve karakter
Het innovatieve karakter van het Studentenpoli project, de grote en zelfstandige rol van studenten in het project, de combinatie met wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van het project op alle betrokkenen en de eenvoudige opschaalbaarheid van het concept naar andere universiteiten maken het project een geschikte kandidaat voor de Nederlandse Hogeronderwijspremie.

Er zijn in totaal drie Hogeronderwijspremies te verdelen onder de kandidaten uit het wetenschappelijk onderwijs. Een beoordelingscommissie zal de Hogeronderwijspremies als volgt verdelen:

·         de hoogste onderscheiding van de Nederlandse Hogeronderwijspremie bedraagt € 1,2 miljoen

·         de tweede plaats van de Nederlandse Hogeronderwijspremie bedraagt € 800 duizend

·         de derde plaats van de Nederlandse Hogeronderwijspremie bedraagt € 500 duizend


De genomineerde onderwijsteams krijgen in december bericht en een uitnodiging om de voordracht mondeling toe te lichten. De ranking 1, 2 en 3 wordt mede op basis van deze gesprekken bepaald. Tijdens het uitreikingsevenement op 1 maart krijgen de genomineerde onderwijsteams de rangschikking te horen en daarbij de omvang van de toegekende premie.

 
Lees de reportage van de studentenpoli in het magazine IO, voor opleiders in de zorg.

En het artikel in Medisch Contact.

Op You Tube vind je een voorlichtingsfilmpje van de Studentenpoli. En een filmpje van de studenten.

Gepubliceerd op: Mon Nov 09 10:52:00 CET 2020