'Teams zijn de basis van de zorg'

Gepubliceerd op: Wed Oct 23 10:28:00 CEST 2019

Op 7 november is Amsterdam UMC, locatie VUmc, host van de conferentie Top & Teamspelers. Hoe kunnen teams optimale zorg bieden, is het thema. Want dat kwaliteit valt of staat met goede samenwerking staat vast. Een gesprek met Prof. Saskia Peerdeman, die vijf jaar geleden bij VUmc aan de wieg stond van trainingsprogramma TeAMS.

Zo'n 1000 medewerkers van Amsterdam UMC hebben de afgelopen jaren TeAMS-trainingen gevolgd. Teams die in de dagelijkse praktijk met elkaar samenwerken trainen acute situaties, reguliere multidisciplinair overleg (MDO) of bespreken complexe gevallen. Saskia Peerdeman, neurochirurg, vice-decaan en sinds maart van dit jaar ook hoogleraar transformatief leren, is voorzitter van dit programma.

Waarin verschillen TeAMS-trainingen van gewone trainingen in samenwerking?
"Het gaat verder dan alleen leren samenwerken. Met TeAMS willen we mensen handvatten geven om zelf, met de kennis die ze opdoen, bij te dragen aan verbetering van hun werkomgeving. Dus tijdens zo'n training draait het weliswaar ook om leiderschap, samenwerking, communicatie, maar je leert kritisch daarnaar te kijken, naar je eigen rol binnen die dynamiek, zodat je ontdekt hoe je kunt bijdragen aan noodzakelijke veranderingen. Als zorgverlener moet je je immers permanent ontwikkelen en blijven leren, en dat is een wederkerig proces waar je actief aan werkt in interactie met andere professionals."

Waarom is dat belangrijk?
"Kennis ontwikkelt zich heel snel! Dat betekent dat je leren niet meer een kwestie van louter informatieoverdracht kan zijn, of het ontwikkelen van competenties. Transformatief leren vat leren op als een permanent en interactief proces: professionals leren van elkaar en zo vergaar je als individu nieuwe kennis en vaardigheden waarmee je jouw context binnen de maatschappij mede vorm kunt geven. Daarvan maken we deelnemers bewust in de TeAMS-trainingen."

In een interview zei u dat een cultuuromslag nodig is in het denken over onderwijs en leren. Hoe wilt u daar als hoogleraar transformatief leren en vice-decaan vorm aan geven?
"Je hebt mensen nodig op de werkvloer die een idee omarmen. Die hebben we, met een grote groep hebben we vijf jaar geleden TeAMS opgezet aan VUmc. Daarmee waren we voorlopers - het eerste ziekenhuis dat op deze manier al zijn medewerkers in de zorg ging trainen. In die periode werd ook door anderen een landelijk platform en kenniscentrum opgericht, 'Zorgen voor Teamwerk', dat onder meer jaarlijkse conferenties organiseert. Met hen samen wordt ook de conferentie op 7 november georganiseerd. Binnenshuis heb je een kader nodig dat zo'n verandering van bovenaf stimuleert en dat hebben we, want onze raad van bestuur ziet TeAMS-trainingen als verplicht element voor het leveren van goede zorg. Dat betekent niet een keer een training volgen, maar regelmatig."

Wat wordt de boodschap van uw openingswoord op de conferentie?
"Teams zijn de basis van de zorg! De huidige complexe zorg kan alleen functioneren met mensen die zich bewust zijn van hun rol binnen teams, die bereid zijn om permanent van elkaar te leren en in staat zijn om nieuwe kennis en inzichten mede te ontwikkelen en toe te passen in hun werkomgeving."

Over TeAMS
Tijdens TeAMS-trainingen oefenen en observeren zorgprofessionals van uiteenlopende disciplines hun functioneren rond patiƫntenzorg. De focus ligt op niet-technische vaardigheden als samenwerking, bewustwording en leiderschap, waarbij het erom gaat dat deelnemers kennis en vaardigheden ontwikkelen waarmee ze impact kunnen hebben op hun werkomgeving. De trainingen sluiten nauw aan bij de dagelijkse praktijk. Er zijn drie typen trainingen: acute situaties, complexe situaties en reguliere gestructureerde multidisciplinaire overleggen (MDO's). De trainingen worden gegeven door medisch specialisten en gedragswetenschappers. Omdat het gaat om een vorm van permanent leren worden medewerkers geacht op regelmatige basis deel te nemen aan TeAMS. De trainingen nemen een halve dag in beslag. Groepen worden samengesteld op basis van individuele intakes.

Neem voor meer informatie en aanmelding contact op met Nicole Hermans, Programmamanager TeAMS, of kijk op de website.

Conferentie Top & Teamspelers
Kijk voor meer informatie over de conferentie Top & Teamspelers op: Conferentie Top & Teamspelers 7 november 2019

Gepubliceerd op: Wed Oct 23 10:28:00 CEST 2019