TECHNISCH ADVIES INDIENEN BIJ MEDISCH HULPMIDDELENSTUDIES

Gepubliceerd op: Thu May 12 14:37:00 CEST 2022

Technisch advies meesturen bij indiening METc VUmc

Volgens eerder vastgesteld Amsterdam UMC beleid wordt u bij de inzet van niet-CE-gemarkeerde medische hulpmiddelen of CE-gemarkeerde medische hulpmiddelen die buiten beoogd gebruik worden toegepast, gevraagd een technisch advies bij de indiening bij de METc VUmc mee te sturen.

U kunt dit advies aanvragen via het loket AdviesMedischeHulpmiddelen@amsterdamumc.nl. Dit loket stuurt de aanvraag door naar de juiste technische adviescommissie (bv. afhankelijk van apparatuur/gebruiksgoederen, software of steriele hulpmiddelen). Houdt u er rekening mee dat het advies een paar weken duurt.

Ingangsdatum en overgangsperiode

Vanaf 1 mei 2022 zal dit advies door de METc VUmc worden opgevraagd. Gedurende een overgangsperiode van 3 maanden zal de onderzoeker de gelegenheid krijgen het advies gedurende de METc-beoordeling aan te leveren. Het document dient dan aanwezig te zijn voordat lokale uitvoerbaarheid door de RvB wordt goedgekeurd. Vanaf 1 augustus zal het document verplicht worden bij indiening bij de METc VUmc.

Gepubliceerd op: Thu May 12 14:37:00 CEST 2022