Tijdelijke opschorting verplichting ‘natte’ handtekening op besluiten METC VUmc en aanbiedingsbrieven i.v.m. beperkende maatregelen rondom het Corona-virus

Gepubliceerd op: 18-03-2020

Vanwege de tijdelijke onmogelijkheid om besluiten en aanbiedingsbrieven fysiek te ondertekenen is de verplichting van een ‘natte’ handtekening op besluiten METC VUmc en aanbiedingsbrieven tijdelijk opgeschort.

Het volgende geldt:

  • De eis dat een aanbiedingsbrief (bijvoorbeeld bij de indiening van een onderzoeksprotocol of amendement) voorzien dient te zijn van een ‘natte’ handtekening van de indiener, de hoofdonderzoeker, het afdelingshoofd en/of de directeur bedrijfsvoering kan hangende de beperkende maatregelen in verband met het Corona-virus worden opgeschort. In plaats daarvan volstaat een digitale of ingescande handtekening.
  • De METc besluiten worden ongetekend verstuurd zolang de beperkende maatregelen van kracht zijn.

De METc VUmc volgt hierin de aanbeveling van de CCMO. (www.CCMO.nl)

Gepubliceerd op: 18-03-2020