Training begeleiden van promovendi: ook voor ervaren promotors

Gepubliceerd op: Thu Mar 05 11:00:00 CET 2020

Op het eerste oog lijkt een training in het begeleiden van promovendi, Suberb supervision, vooral geschikt voor nieuwkomers op dat vlak. Dat waren dan ook degenen die zich in het verleden aanmeldden voor de cursus. Toch is het juist ook voor ervaren (co-)promotors van belang dat ze hun kennis en vaardigheden als docent en begeleider up to date houden, vindt coördinator Maike Malda.

Begeleiding is cruciaal
‘Als promovendus ben je enorm afhankelijk van je begeleider en de manier waarop je wordt begeleid is cruciaal voor het verloop van je promotietraject’, zegt zij. ‘Dat kan positief, maar ook negatief uitpakken. Senior begeleiders varen vaak op wat ze al jaren doen en hebben soms last van ingesleten patronen. Hierdoor bestaat de kans dat ze hun begeleiding niet optimaal afstemmen op individuele promovendi. Ik wilde dus, toen we de oude cursus weer nieuw leven inbliezen, vooral ook deze seniors bereiken.’

Begeleiding is cruciaal
‘Als promovendus ben je enorm afhankelijk van je begeleider en de manier waarop je wordt begeleid is cruciaal voor het verloop van je promotietraject’, zegt zij. ‘Dat kan positief, maar ook negatief uitpakken. Senior begeleiders varen vaak op wat ze al jaren doen en hebben soms last van ingesleten patronen. Hierdoor bestaat de kans dat ze hun begeleiding niet optimaal afstemmen op individuele promovendi. Ik wilde dus, toen we de oude cursus weer nieuw leven inbliezen, vooral ook deze seniors bereiken.’

Peers bij elkaar
Om de training te laten aansluiten bij de behoefte en het niveau van beide groepen, werd de training gesplitst in een variant voor beginnend begeleiders (postdoctoraal onderzoekers en universitair docenten) en een voor de ervaren supervisors (universitair hoofddocenten, principal investigators, hoogleraren). ‘Wat betreft onderwerpen en vaardigheden die aan bod komen, verschillen de trainingen niet veel van elkaar. Maar omdat je met peers in een groep zit, die veelal tegen dezelfde knelpunten aanlopen, zijn de aard van de gesprekken en de casussen die aangehaald worden vaak wel anders. En daarbij heb je dus heel veel aan elkaars ervaringen. Overigens is het niet zo dat juniors en seniors niet van elkaar kunnen leren. Daarom laten we bijvoorbeeld in de junior-cursus de deelnemers ‘speeddaten’ met meer ervaren begeleiders.’

Veel aandacht voor communicatie
Tijdens de trainingen wordt aandacht besteed aan onderwerpen als wederzijdse verwachtingen, taken en verantwoordelijkheden, onderzoeksintegriteit en vooral aan communicatievaardigheden. Denk aan het geven van feedback en coaching. In beide trainingen wordt daarbij één dagdeel gewerkt met trainingsacteurs.

Samensmelting van inzichten en behoeften
Dat de training vorig jaar opnieuw het licht zag, komt eigenlijk door een samenloop van omstandigheden. Zowel vanuit Decanale Zaken bij locatie VUmc van Amsterdam UMC als vanuit VUmc Academie bleek op hetzelfde moment behoefte te zijn aan scholingsaanbod in begeleiding van promovendi. Vooral voor seniors. Tegelijkertijd zocht Marlies Stouthard, tot voor kort hoofd Graduate School in het AMC, naar mogelijkheden om de kwaliteit van begeleiding van promovendi te verbeteren. Bovendien stuitte Malda op een lopend project van VU- en VUmc-onderzoekers gericht op onderzoeksklimaat en -integriteit, waarin al een pilot gepland stond voor een cursus voor begeleiders van VUmc, AMC, VU en UvA. Malda: ‘Om elkaar te versterken, besloten we samen op te trekken. De onderzoekers richtten zich in hun pilot vooral op de junior begeleiders en VUmc Academie op de seniors. Met als gemeenschappelijke factoren de onderwerpen die aan bod komen en een ervaren externe trainer.’

Samenwerking en interactie
Beide trainingen worden, na de succesvolle pilot begin vorig jaar, nu aangeboden door VUmc Academie, voor zowel VUmc-ers als AMC-ers. Duur van de training voor seniors is twee dagen, met een tussenperiode van een maand. De training voor juniors bestaat uit drie dagen, verspreid over een aantal maanden. Het maximale aantal deelnemers is twaalf, waardoor veel ruimte is voor samenwerking en interactie.

Lees het hele artikel, inclusief interviews met begeleiders die de training gevolgd hebben, in het nieuwste VUmc Academie magazine Practise what you teach

Gepubliceerd op: Thu Mar 05 11:00:00 CET 2020