Trainingen COSTA met AIOS AMC

Gepubliceerd op: Thu Jan 24 17:12:00 CET 2019

Deze week zijn de eerste trainingen van COSTA met AIOS van Amsterdam UMC, locatie AMC. Tijdens een 4-daags trainingsprogramma in de OBA leren AIOS effectieve communicatie en persoonlijk leiderschap in complexe situaties in het ziekenhuis.

COSTA (Complexe Situatie Training voor AIOS) is bestemd voor AIOS (artsen in opleiding tot specialist) vanaf het tweede jaar van de opleiding en is gericht op communicatie, samenwerken en persoonlijk leiderschap. Naast een aantal theoretische modellen wordt er vooral gewerkt met ervaringsgerichte leermethoden, zoals simulaties met trainingsacteurs, interactieve demonstraties en intervisievormen. Deelnemers krijgen inzicht in hun eigen gedrag en communicatie, en leren onder andere hoe zij de regie houden in gesprekken, omgaan met conflicten en grensoverschrijdend gedrag, lastige interactiepatronen kunnen doorbreken en onderhandelen. Gedurende de cursus worden de deelnemers intensief en maatgericht begeleid door ervaren trainingsacteurs, coaches, medisch specialisten en artsen. Doordat de trainers zelf medisch specialisten zijn, sluit het geleerde perfect aan bij de praktijk in het ziekenhuis.

De cursus duurt in totaal vier dagen: twee aaneengesloten dagen en twee terugkomdagen. In de tussenperioden werken de deelnemers praktijkopdrachten uit en kunnen zij gebruik maken van een interactief digitaal leerplatform. Het aantal deelnemers is minimaal twaalf en maximaal twintig.

Meer informatie COSTA

Gepubliceerd op: Thu Jan 24 17:12:00 CET 2019