Transglutaminase mogelijke biomarker voor progressie van MS

Gepubliceerd op: 29-10-2019

De stof transglutaminase (TG2) speelt een belangrijke rol bij MS. Claudia Sestito heeft tijdens haar promotieonderzoek gevonden dat TG2 niet alleen gebruikt zou kunnen worden voor remmen van ontsteking bij MS, maar dat TG2 ook een biomarker kan zijn voor progressie van de ziekte. Sestito promoveert op 31 oktober aan Amsterdam UMC, locatie VUmc.

Uit eerder onderzoek in ziektemodellen voor MS blijkt dat het remmen van TG2 kan zorgen voor vermindering van klinische symptomen doordat het binnendringen van ontstekingscellen in de hersenen wordt geremd. Sestito heeft onderzocht in hoeverre de kennis die tot nu toe uit ziektemodellen verkregen was ook op mensen van toepassing is.

In het bloed zitten de ontstekingscellen monocyten. Zodra deze het hersenweefsel binnendringen bij een MS ontsteking worden deze cellen macrofagen genoemd. Sestito heeft gevonden dat TG2 geproduceerd wordt door macrofagen in ontstekingen in de hersenen van mensen met MS. Deze productie was echter ook verhoogd bij ontstekingscellen in de bloedbaan, de monocyten, bij mensen met MS. Daarnaast blijkt dat de monocyten en macrofagen die TG2 maken minder ontsteking stimulerende stoffen produceren. Als laatste vond Sestito dat TG2 geproduceerd door ontstekingscellen in bloed een marker zou kunnen zijn voor ziekteprogressie bij MS.

Sestito concludeert dat haar onderzoek de belangrijke rol van TG2 bij MS benadrukt en dat er mogelijk een klinische toepassing is voor TG2 als biomarker.

Het onderzoek is mogelijk gemaakt door een subsidie van Europese Unie Programma FP7 “TRANSPATH” en Stichting MS Research.

Gepubliceerd op: 29-10-2019