Typgedrag bruikbaar als biomarker voor verloop van MS

Gepubliceerd op: 09-11-2020

In Nederland hebben ongeveer 25.000 mensen MS. Op een snelle en makkelijke manier het ziekteverloop volgen is nog niet mogelijk. Door gebruik te maken van het typgedrag op de mobiele telefoon is wel inzicht te krijgen in de ernst van de MS, de armfunctie en het cognitief functioneren. Dit laten de eerste resultaten van het APPS MS onderzoek zien dat onlangs is gepubliceerd in het blad Multiple Sclerosis Journal.

In het onderzoek van arts-onderzoeker Ka Hoo Lam en collega’s is gekeken naar het typgedrag op de mobiele telefoon tijdens alledaags gebruik in relatie tot MS. Hiervoor is de Neurokeys app gebruikt. De app verzamelt gegevens over het typgedrag zonder inzicht in wat er getypt wordt. Daarnaast worden alle gegevens gecodeerd, zodat de privacy van de gebruikers gewaarborgd is. Het idee voor dit onderzoek is ontstaan tijdens de MS-hackathon in mei 2016. Waarna onderzoekers van het MS Centrum Amsterdam en de App bouwers Neurocast samen zijn gaan werken om het onderzoek mogelijk te maken.

Eerste resultaten

Aan het APPS MS onderzoek doen 102 mensen met MS en 24 controle mensen zonder MS mee. Zij gebruiken een jaar lang het Neurokeys toetsenbord. Elke drie maanden komen de deelnemers naar het MS Centrum Amsterdam voor een klinisch onderzoek. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de ernst van de ziekte (EDSS) en wordt het gebruik van de armen en het cognitief functioneren gemeten. Voor de resultaten in dit artikel is het typgedrag van de eerste vier weken van de studie geanalyseerd. Daarbij is gekeken naar de latentietijd, dat is de tijd tussen het intoetsen en/of loslaten van lettertoetsen, leestekens en de backspace. Mensen met MS hebben hogere latentietijden, dan de controle mensen. Ook is er een verband te zien tussen de latentietijden en de ernst van MS, de armfunctie en het cognitief functioneren.

Vervolg

De resultaten geven aan dat het typgedrag gebruikt kan worden als biomarker voor MS. Analyse van het typgedrag bestaat al enige tijd, maar bij MS was dit nog nauwelijks onderzocht. In de komende maanden worden de overige gegevens van de studie geanalyseerd. Dan wordt er onder andere gekeken of ziekteactiviteit en vermoeidheid gerelateerd kan worden aan het typgedrag. Daarnaast wordt gekeken of veranderingen in de tijd gemeten kunnen worden. Deze analyses worden eerst groepsniveau gedaan. Uiteindelijk hopen de onderzoekers dat de veranderingen binnen individuen gerelateerd kunnen worden aan hun typgedrag. Pas dan kan het typgedrag gebruikt worden om per individu vroegtijdig ziekteactiviteit of achteruitgang te meten en te voorspellen.

Origineel artikel

Real-world keystroke dynamics are a potentially valid biomarker for clinical disability in multiple sclerosis.
KH Lam , KA Meijer, FC Loonstra , EME Coerver , J Twose , E Redeman, B Moraal, F Barkhof, V de Groot, BMJ Uitdehaag en J Killestein
Multiple Sclerosis Journal, 5 november 2020 online https://doi.org/10.1177/1352458520968797

Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door subsidies van TKI Life Sciences & Health, Stichting MS Research en Biogen International BV.

Gepubliceerd op: 09-11-2020