Vergaderfrequentie 2022

Gepubliceerd op: 28-12-2021

De METc VUmc wil u graag informeren dat in het kader van de harmonisatie met de METC AMC de commissievergaderingen voortaan om de week zullen plaatsvinden op donderdag. Het maximale aantal te bespreken studies per vergadering zal als gevolg daarvan worden verdubbeld. Een vergaderschema staat op onze website.

Het Dagelijks Bestuur van de METc VUmc zal wel iedere dinsdag blijven vergaderen. 

Gepubliceerd op: 28-12-2021