Verpleegkundigen op Cariben omgeschoold voor intensive care

Gepubliceerd op: Mon Mar 22 15:58:00 CET 2021

Net als in Nederland is er op de Cariben door de coronacrisis een nijpend tekort aan verpleegkundigen in de acute zorg. Extra hulp op de Intensive Care (IC) is hard nodig. De Amstel Academie, die ruim 10 jaar samenwerkt met de opleiders op de Cariben, gaat daarom de opleiding Basis Acute Zorg (BAZ) ook aanbieden op de Caribische eilanden.

De beperkende factor bij de coronacrisis is gekwalificeerd personeel. In Nederland is daarom in de zomer razendsnel de opleiding Basis Acute Zorg (BAZ) opgezet om verpleegkundigen om te scholen, zodat ze kunnen bijspringen op onder andere de IC. “Eind vorig jaar kwam een verzoek van het ministerie van VWS om BAZ ook op de Cariben te implementeren”, vertelt Mariëtte Diderich, hoofd internationalisering van het onderwijsinstituut en projectleider van het scholingsprogramma IC COVID 19 Caribisch Nederland. “Binnen een maand schreven we een opleidingsplan en vlak voor het eind van het jaar kregen we groen licht om zowel taakgerichte scholing als de BAZ op de Caribische eilanden te starten.”

Vraag naar BAZ

Tijdens de opleiding BAZ worden gediplomeerde verpleegkundigen in een half jaar klaargestoomd om ook op de IC ingezet te worden. De opleiding bestaat uit twintig lesdagen verdeeld over vijf blokken, gevolgd door vier maanden meedraaien op de IC om praktijkervaring op te doen. De eerste lichting in Nederland is in het najaar gestart en op Bonaire zijn de eerste studenten al geselecteerd. De andere eilanden volgen op de voet. Diderich: “Op ieder eiland is de vraag naar deze opleiding groot. Het is mooi om te zien dat door de coronacrisis de onderlinge samenwerking nu meer wordt gestimuleerd.”

Fine tunen

De inhoud van de Nederlandse BAZ-opleiding wordt voor de Cariben in een digitaal platform gegoten. Coördinator acute opleidingen bij de Amstel Academie, Richard van der Jagt: “Het doel is om zoveel mogelijk gebruik te maken van lokaal aanwezige kennis en ervaring in het onderwijs. Waar nodig verzorgen docenten vanuit Nederland het onderwijs digitaal. Het lesmateriaal wordt door de Amstel Academie verstrekt. Studenten op de eilanden volgen dus het Nederlandse programma, maar we moeten nog wel onderdelen finetunen. Bijvoorbeeld het checken van de lokale protocollen, maar ook controleren of het startniveau van de kandidaten daar voldoende aansluit bij het instapniveau van BAZ. Als daar hiaten tussen zitten, bieden we extra scholing aan om die te overbruggen.”

Groot aanpassingsvermogen

Op de meeste eilanden volstaat de Nederlandstalige opleiding, maar op Sint Maarten moet de lesstof in het Engels worden vertaald. Antonio Pantophlet, opleider op Sint Maarten, is blij met de samenwerking met de Amstel Academie. “We zitten nu in de voorbereidende fase. Regelmatig hebben we online vergaderingen met de Nederlandse opleiders om de lesstof aan te laten sluiten op de situatie op Sint Maarten. Ze hebben een groot aanpassingsvermogen, dat stel ik zeer op prijs.” De komende tijd zullen er tien zorgverleners op Sint Maarten instromen in de BAZ-opleiding.

Brede samenwerking

De implementatie van BAZ op de Cariben is wat je noemt een uitdaging, vindt Diderich. “De tijdsdruk is enorm, terwijl de coronacrisis gewoon doorgaat. Daardoor voelt de urgentie extra sterk, terwijl je tegelijk echt een kwalitatief goede opleiding wil neerzetten.” Voor Van der Jagt is het met name interessant dat het implementatieproces bijna synchroon aan dat in Nederland loopt. “Dat komt niet zo vaak voor. Mijn grootste uitdaging is in contact met de juiste docenten op de eilanden te komen. We maken namelijk zoveel mogelijk gebruik van de lokale docenten.” Na ruim tien jaar samenwerking met de opleiders op de Cariben komt door BAZ nu écht alles samen, vertelt Diderich. “Nooit eerder had ik met alle opleiders van alle eilanden samen overleg. Dat is een geweldige ontwikkeling!”

tekst: Eva Cornet
afbeelding: Beeldredaktie


Gepubliceerd op: Mon Mar 22 15:58:00 CET 2021