Versterk je Enkel-app werkt niet beter dan boekje

Gepubliceerd op: 17-01-2019

Miriam van Reijen deed onderzoek naar enkelverstuikingen. Het ‘Versterk je Enkel’ programma werkt maar mensen voeren het programma niet volledig uit. Van Reijen keek of dat App hierin verandering zou brengen. Van Reijen concludeert dat de App niet zorgt voor betere therapietrouw dan een traditioneel boekje. “Mensen krijgen ook niet te maken met minder herletsels en er is ook geen verschil in zorgkosten. Mensen waardeerden de App iets beter dan het boekje, maar dit verschil was minimaal,” aldus Van Reijen. Miriam van Reijen promoveerde 15 januari bij Amsterdam UMC.

In Nederland verstuiken jaarlijks bijna 700.000 mensen hun enkel. In het jaar daarna lopen deze mensen twee keer zoveel risico om nogmaals door je enkel te gaan. Miriam van Reijen onderzocht of een oefenprogramma als App, het risico op een herletsel van verminderen. Gezien het aantal enkelblessures in Nederland en de daarmee gepaarde gaande kosten is het belangrijk om te voorkomen dat mensen (weer) door hun enkel gaan.

Bekend is dat het ‘Versterk je Enkel’ programma werkt. De uitdaging is echter om ervoor te zorgen dat de mensen het programma ook daadwerkelijk uitvoeren. Dit kan door het programma aantrekkelijker te maken bijvoorbeeld met een App. Uit haar onderzoek blijkt het niet beter dan een traditioneel boekje.

Gepubliceerd op: 17-01-2019