Verwijzen en het coronavirus

Gepubliceerd op: 13-03-2020

Naar aanleiding van de verscherpte maatregelen met betrekking tot het coronavirus heeft Amsterdam UMC besloten alle electieve zorg af te schalen. Amsterdam UMC heeft hiertoe besloten om de hoogstnodige zorg zeker te stellen. Deze maatregel heeft een grote invloed op het verwijsproces, omdat electieve verwijzingen zoveel mogelijk worden uitgesteld. Ook worden stabiele patiënten mogelijk eerder terugverwezen. Het is te verwachten dat meerdere zorgverleners om ons heen voor dezelfde maatregel kiezen. Graag blijven we dan ook in contact met u zodat we er samen voor kunnen zorgen dat de zorg voor onze meest kwetsbare patiënten veilig is gesteld.

Mocht u bij de afdeling waar u naartoe verwijst problemen ondervinden of geen antwoord krijgen op uw vraag, dan kunt u ook contact opnemen met de verwijscoördinator, Cécile Dekkers, via c.f.dekkers@amsterdamumc.nl. Meer informatie over het coronavirus vindt u op onze website https://www.amc.nl/web/nieuws-en-verhalen/coronavirus-2.htm, of op www.thuisarts.nl en www.nhg.org.

 

Gepubliceerd op: 13-03-2020