VoorZorg-Verder

Gepubliceerd op: 18-05-2020

Onderzoekers, professionals en moeders werken samen

De Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid heeft samen met het NCJ, Verwey-Jonker instituut, VoorZorgverpleegkundigen van GGD Hollands Noorden, GGD Amsterdam en Careyn Breda en met moeders VoorZorg-Verder ontwikkeld. Dit is een vervolg op het effectief gebleken programma VoorZorg. In dit programma ondersteunen verpleegkundigen kwetsbare moeders op diverse gebieden, waaronder gezondheid en ontwikkeling, maar ook bij het zoeken van een opleiding, huis of baan. Bij VoorZorg-Verder krijgen de moeders nog maximaal vier jaar extra ondersteuning van de verpleegkundige.

Project VoorZorg-Verder

De interventie is ontwikkeld door onderzoek te doen naar de wensen en behoeften van moeders en door focusgroepen te houden met VoorZorgverpleegkundigen. Door het literatuuronderzoek zijn de belangrijkste elementen van de interventie gevormd.

Het Verwey-Jonker Instituut voerde in de periode 2016-2019 een procesevaluatie van VoorZorg-Verder uit. Sinds kort is hun rapport online beschikbaar. Verder bestaat het project VoorZorg-Verder uit een eerste evaluatie van de effecten.

Onderzoek naar de effecten van het programma

Om het voorlopige effect van VoorZorg-Verder te onderzoeken zijn moeders geïnterviewd, hebben ze vragenlijsten ingevuld en is een video-opname gemaakt van een spelmoment met hun kind. Dit gebeurde op twee momenten: na afronding van VoorZorg en één jaar na de interventie.

Moeders hebben baat bij VoorZorg-Verder

Na een jaar VoorZorg-Verder hebben moeders iets betere opvoedvaardigheden en is er meer wederkerigheid tussen de moeders en hun kinderen. Verder lijkt er een iets lagere indicatie voor gehechtheidsproblemen. De vertrouwensrelatie met de VoorZorgverpleegkundige was al goed en blijft goed na VoorZorg-Verder.

Uit het onderzoek is ook gebleken dat er gemiddeld een kleine afname te zien is in alcoholgebruik. Ruim de helft van de deelnemers rookt niet, daarin kwam geen verandering na een jaar. Moeders ervaren hun eigen gezondheid en die van hun kinderen als goed, gemiddeld nog iets beter na VoorZorg-Verder. De meesten zijn tevreden over hun (buurt)netwerk.

Klik hier voor een uitgebreide samenvatting van het project.  

Gepubliceerd op: 18-05-2020