Vragen over vaccinatie tegen coronavirus en MS (laatste update 15-09-2021)

Gepubliceerd op: Wed Sep 15 09:00:00 CEST 2021

15 september 2021

In Nederland heeft een groot deel van de MS patiënten zich laten vaccineren tegen COVID-19. De vaccins, zoals verwacht, blijken veilig te zijn. De afgelopen tijd is gebleken dat de vaccinaties niet bij alle MS patiënten even goed werken, afhankelijk van de gebruikte medicatie. Om deze reden heeft het kabinet dinsdag 14-9-2021 besloten om aan een beperkte groep een extra vaccinatie aan te bieden. Hieronder geven we antwoord op een aantal veel gestelde vragen.

Voor welke MS patiënt werkt een vaccinatie volledig en voor welke niet?

Onderzoek heeft aangetoond dat COVID-19 vaccinaties bij MS patiënten zonder afweer onderdrukkende medicijnen even goed werken als bij mensen zonder MS. Ook laten onderzoeken zien dat bij de meeste patiënten die wel medicijnen gebruiken voor MS, de vaccinaties even goed werken als bij mensen zonder MS. Er zijn hier wel uitzonderingen op.

Onderzoek toont aan dat patiënten die worden behandeld met fingolimod (en waarschijnlijk ook siponimod en ozanimod) en ocrelizumab en rituximab (en waarschijnlijk ook ofatumumab) mogelijk minder goed beschermd zijn na een COVID-19 vaccinatie. In deze onderzoeken worden meestal de antistoffen gemeten tegen het coronavirus na vaccinatie, maar dit is niet de enige manier waarop het afweersysteem kan beschermen na vaccinatie. Mensen zonder antistoffen zijn mogelijk deels dus toch beschermd, maar we weten niet in welke mate. Het is daarom verstandig om ervan uit te gaan dat wanneer u één van deze medicijnen gebruikt, u niet of minder goed beschermd bent tegen een COVID-19 infectie.

Wie krijgen een extra vaccinatie aangeboden?

Het kabinet heeft dinsdag 14-9-2021 besloten dat bepaalde groepen een extra vaccinatie aangeboden krijgen omdat deze groepen waarschijnlijk minder goed beschermd zijn. Het gaat daarbij om patiënten die worden behandeld met fingolimod, siponimod, ozanimod, ocrelizumab, rituximab of ofatumumab.

Ik gebruik één van de bovenstaande medicijnen, hoe krijg ik de extra vaccinatie aangeboden?

U krijgt een uitnodiging via uw ziekenhuis. In de uitnodiging staat een telefoonnummer waarmee u een afspraak kunt maken voor de vaccinatie. Dit zal gebeuren op een GGD priklokatie. U krijgt dan een mRNA vaccin (Pfizer of Moderna), ook als u eerder een vaccin heeft gehad van AstraZeneca of Janssen. U hoeft zich niet te melden bij uw neuroloog of het ziekenhuis. Het is belangrijk uw uitnodiging mee te nemen naar de afspraak.

Ik gebruik één van de bovenstaande medicijnen, wanneer krijg ik de extra vaccinatie aangeboden?

Vanaf oktober ontvangen de mensen die in aanmerking komen een uitnodiging voor hun derde vaccinatie. Zodra we daar meer over weten zullen we de informatie op onze website aanpassen.

Ik gebruik één van de bovenstaande medicijnen, hoe groot is de kans dat de extra vaccinatie mij wel of beter zal beschermen?

We weten niet in hoeverre een extra vaccinatie patiënten extra zal beschermen. Hier zal op korte termijn extra onderzoek naar worden verricht.

Ik gebruik één van de bovenstaande medicijnen maar heb bewezen antistoffen na vaccinatie, moet ik toch een extra vaccinatie krijgen?

Ons advies is wanneer u één van bovenstaande medicijnen gebruikt en u wel al antistoffen heeft, om u wel opnieuw te laten vaccineren. De hoeveelheid van de antistoffen zou namelijk minder kunnen zijn. Een extra vaccinatie zou u alsnog een betere bescherming kunnen geven.

Moet ik mijn medicijnen uitstellen of stoppen voor de vaccinatie?

Het uitstellen of stoppen van uw medicijnen kan gevolgen hebben voor uw MS. Daarom adviseren we om de medicijnen niet te stoppen of uit te stellen voor de extra vaccinatie.

Ik ben bekend met een andere neurologische ziekte en word daarvoor behandeld met rituximab, krijg ik ook een extra vaccinatie aangeboden?

Ja, u krijgt ook een extra vaccinatie aangeboden vanwege het gebruik van rituximab. De bovenstaande informatie geldt ook voor u.

Contact met uw zorgverlener van Amsterdam UMC

Uw neuroloog bereikt u bij voorkeur via MijnDossier. U kunt ook contact opnemen met de MS verpleegkundige via het telefonische spreekuur (020-4440775) of per email (msspreekuur.info@vumc.nl). Lukt dit niet, dan kunt u het beste uw huisarts vragen contact op te nemen met de dienstdoende MS-neuroloog.

In de avond, in het weekend en tijdens feestdagen kunt u het beste het algemene nummer van Amsterdam UMC, locatie VUmc bellen (020-4444444) en vragen naar de dienstdoende arts-assistent van de afdeling Neurologie.

Bent u geen patiënt bij Amsterdam UMC, zoek dan contact met uw eigen ziekenhuis of huisarts.

Overige informatie

Advies vanuit het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)): Mensen met afweerstoornis (immuungecompromitteerden) | RIVM

Gepubliceerd op: Wed Sep 15 09:00:00 CEST 2021