VUmc Academie en Bij- en nascholing AMC samen verder als Amsterdam UMC Academie

Gepubliceerd op: Wed May 08 12:00:00 CEST 2024

Het zover! De nieuwe naam voor de ‘corporate academy’ van Amsterdam UMC is een feit. Het samengaan van de opleiders van voormalig AMC en VUmc brengt nieuw elan in leren en ontwikkeling voor alle medewerkers van Amsterdam UMC én voor alle zorgmedewerkers in Noordwest-Nederland. Bij dat nieuwe elan past een nieuwe naam: Amsterdam UMC Academie.

Opleidingshub
Het is een prachtige invulling aan de door VWS geuite wens om vanuit een UMC als ‘opleidingshub’ in de regio te functioneren. De fusie tot Amsterdam UMC maakt dit mogelijk en de herkenbare naam zet dit nog eens extra kracht bij. Amsterdam UMC Academie is een onmiskenbaar onderdeel van de identiteit van Amsterdam UMC en is daarmee de trotse opleider van alle medewerkers van Amsterdam UMC.

Amsterdam UMC Academie versus de Amstel Academie
Amsterdam UMC Academie en de Amstel Academie zullen naast elkaar opereren, als onderdeel van Onderwijs en Opleiden bij Amsterdam UMC. Waar Amsterdam UMC Academie staat voor leren en ontwikkelen van medewerkers in de zorg, staat Amstel Academie voor onderwijs en opleiden van verpleegkundestudenten HBOV/MBOV op de werkplek én voor alle opleidingen in het kader van de CZO-geaccrediteerde Verpleegkundige Vervolgopleidingen en Medisch Ondersteunende Opleidingen.

Nieuwe organisatie, wat verandert er?
De komende periode zullen we meer informatie geven over de nieuwe organisatie: wie zijn we en hoe ziet het portfolio er uit, zowel binnen Amsterdam UMC als voor de regio. Ondertussen zal de afronding van de reorganisatie van Bij- nascholing AMC en VUmc Academie plaatsvinden en zullen er meer geharmoniseerde scholingen worden aangeboden.

Meer informatie en scholingsaanbod
Kijk voor meer informatie op www.amsterdamumcacademie.nl

Gepubliceerd op: Wed May 08 12:00:00 CEST 2024