VWS-subsidie voor borstvergroting transvrouwen

Gepubliceerd op: 04-02-2019

Het KZcG is blij met een subsidietoekenning van het Ministerie van VWS. Vanaf 1 februari 2019 hebben transvrouwen recht op een eenmalig bedrag voor het plaatsen van borstprothesen.

Het KZcG ondersteunt graag de wens tot borstvergroting van onze patiëntengroep. Momenteel kampen we echter met een groot tekort aan operatietijd. Omdat een borstvergroting op veel verschillende plaatsen in Nederland goed kan worden uitgevoerd, hebben we besloten om ons te concentreren op de (academische) zorg die wij nu al aanbieden en die nauwelijks elders plaatsvindt.

Wat doet het KZcG verder

  • op de website van Transvisie staat alle informatie op een rij, inclusief een lijst van instellingen die borstvergrotende operaties uitvoeren.
  • hulp bij de benodigde verklaring. het formulier om de procedure zo efficiënt mogelijk te laten verlopen zou het fijn zijn als de patiënt het formulier zoveel mogelijk ingevuld meeneemt naar het eerstvolgende consult met de arts. Of het zo volledig mogelijk ingevulde document aan ons toestuurt (gescand per mail of per post). Wij sturen het binnen 10 werkdagen terug - wel van belang dat we de juiste adresgegevens hebben (gelieve deze toe te voegen).
  • Ook het bespreken van de wens voor een borstvergrotende operatie, of een gesprek over twijfel om al dan niet een borstvergrotende operatie te ondergaan, dan wel de overleg of de lichamelijke en psychische gesteldheid van de patiënt een operatie toestaat blijft mogelijk met de behandelend medisch specialist of psycholoog.

Gepubliceerd op: 04-02-2019