Wanneer mensen op anti-B-cel behandeling vaccineren?

Gepubliceerd op: 03-11-2022

Het is belangrijk om te weten wanneer mensen die behandeld worden met anti-B-cel therapieën (ocrelizumab) het beste gevaccineerd kunnen worden. Onderzoekers van Amsterdam UMC vonden dat de concentratie van het anti-B-cel medicijn in het bloed een goede maat is voor de reactie op vaccinaties. Dit onderzoek is onlangs gepubliceerd in Annals of Neurology.

Anti-B-cel behandelingen, zoals ocrelizumab, worden gebruikt om mensen met MS te behandelen. Door een verminderd aantal B-cellen wordt de MS onderdrukt. B-cellen produceren antistoffen en zijn daarom belangrijk voor een goede reactie na vaccinaties tegen bijvoorbeeld het coronavirus. Mensen behandeld met anti-B-cel behandelingen kunnen een verminderde antistofrespons hebben op vaccinaties. Het is belangrijk om een goede biomarker te hebben om de werkzaamheid van vaccinaties te verbeteren. Onderzoekers van Amsterdam UMC hebben binnen het Target2B onderzoek gekeken naar het beste moment van vaccineren bij mensen met MS die behandeld werden met de anti-B-cel therapie ocrelizumab.

Bloedafnames

Aan het onderzoek deden 53 mensen met MS mee die ocrelizumab gebruiken tegen hun MS. Zij hebben allemaal twee vaccinaties met Moderna gekregen in 2021. Op beide vaccinatie dagen is bloed afgenomen om de hoeveelheid ocrelizumab in het bloed te meten. Daarnaast is ook in het bloed de hoeveelheid B-cellen bepaald. Als laatste is voor beide vaccinaties en ook op 70 dagen na de eerste vaccinatie bloed afgenomen om antistoffen tegen het coronavirus te meten.

Biomarker voor goede vaccinatie

De onderzoekers zagen dat de concentratie van het geneesmiddel ocrelizumab een goede voorspeller is voor de antistofreactie na vaccinaties tegen het coronavirus. De concentratie ocrelizumab kan dus gebruikt worden als biomarker voor het bepalen van het juiste moment voor vaccinaties. Het uitstellen van ocrelizumab-infusies kan worden overwogen wanneer optimale timing voor vaccinatie valt buiten het interval van zes maanden.

Target-2-B

Target-2-B (T2B) is een groot consortium dat onderzoek doet naar auto-immuunziekten, B-cellen en covid-19.
https://www.target-to-b.nl/

Origineel artikel

Ocrelizumab concentration is a good predictor of SARS-CoV-2 vaccination response in patients with multiple sclerosisZoé van Kempen et al.
Annals of Neurology, 17 oktober 2022

Gepubliceerd op: 03-11-2022