Welke rol heeft vetweefsel op ontsteking bij MS?

Gepubliceerd op: 09-09-2020

MS-onderzoekster Merel Rijnsburger ontvangt een beurs van ruim € 3,5 ton voor innovatief MS onderzoek van het innovatiefonds van Merck. Met het bedrag onderzoekt Rijnsburger de rol van hormonen die worden uitgescheiden door vetcellen. Ze kijkt daarbij vooral naar het effect van deze hormonen op ontstekingen in de hersenen van mensen met multiple sclerose (MS). Van de 111 inzendingen zijn slechts 3 voorstellen, waaronder die van Rijnsburger, uitgekozen als meest innovatief in het MS-veld. De beurs is dinsdag 8 september uitgereikt bij een online meeting in aanloop naar het jaarlijkse MS-congres ECTRIMS dat van 11 tot en met 13 september virtueel wordt gehouden.

Het aantal mensen met MS is de laatste decennia toegenomen. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat een verhoogd lichaamsgewicht het risico op het krijgen van MS vergroot. Waarom dit zo is, is nog onbekend. Mensen met overgewicht hebben meer vetweefsel. Adipokines zijn hormonen die worden uitgescheiden door vetweefsel. Hormonen spelen een belangrijke rol in het reguleren van ontstekingsremmende en –bevorderende processen. Het begrijpen van de interactie tussen goede en slechte adipokines bij MS is belangrijk voor het ontwikkelen van nieuwe behandelingsstrategieën.

Studies in patiëntgroepen

In dit onderzoek worden de verschillende adipokines gemeten in het bloed van mensen die deelnemen aan Project Y. Een unieke verzameling van mensen met MS die allemaal in 1966 in Nederland geboren zijn. De resultaten worden vergeleken met de klinische gegevens van deze mensen. Daarnaast wordt ook de hoeveelheid adipokine gemeten in bloedsamples van het Amsterdam MS Cohort, een grote groep mensen met MS waarbij op verschillende momenten in de afgelopen 15 jaar bloed is afgenomen. Hierbij wordt gekeken hoe het adipokine profiel verandert in de tijd en of dit een voorspeller kan zijn voor het verloop van de ziekte.

Effect op ontstekings- en hersencellen

Om de rol van adipokines in MS nog beter in kaart te brengen, wordt ook onderzoek gedaan in celkweken. Rijnsburger zal onder andere kijken naar het effect van adipokines op ontstekingscellen van mensen met MS en op verschillende hersencellen. Als laatste zal ze ook de aanwezigheid en eigenschappen van adipokines op hersenmateriaal van overleden mensen met MS bestuderen.

Innovatief

Het onderzoeken van adipokines in twee unieke patiëntengroepen en het gedetailleerd bestuderen van het effect van adipokines op ontstekings- en hersencellen vormen een unieke en complete studie die kan bijdragen aan zowel de fundamentele kennis van het effect van deze hormonen bij MS als de ontwikkeling van nieuwe of verbeterde behandelmogelijkheden voor mensen met MS. En als laatste kan het onderzoek wellicht meer begrip opleveren over de rol van overgewicht op het verhoogde risico op het krijgen van MS. Dit alles heeft geleid tot het toekennen van de innovatiebeurs door Merck aan Merel Rijnsburger.

Gepubliceerd op: 09-09-2020