In de opleiding tot arts is het belangrijk dat studenten een goede wetenschappelijke basis krijgen en wetenschappelijk leren denken. Een arts die de methodologie beheerst is in staat om een onderzoek op waarde te schatten: is het goed opgezet en uitgevoerd? Is het onderzoek relevant, is de bewijsvoering goed onderbouwd? Hoe kunnen we het onderzoek toepassen in onze eigen praktijk?

Onderwijs in de breedte
We beschikken over veel expertise en dragen onze kennis graag uit aan studenten en wetenschappers binnen en buiten VUmc. De afdeling epidemiologie & biostatistiek vervult een belangrijke rol in het onderwijstraject. Dat werkt naar twee kanten: wij leren mensen hoe ze kwalitatief goed onderzoek kunnen doen, maar de interactie met studenten stimuleert ons om zelf ook scherp te blijven denken. 

Bachelor, master en postinitieel onderwijsaanbod
We verzorgen een groot deel van het onderwijs binnen de leerlijn 'Academische vorming' van het geneeskunde curriculum. Binnen deze leerlijn maken studenten kennis met de principes van wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast participeren we in een aantal masteropleidingen waar de methodologie en biostatistische data-analyse een belangrijke rol speelt. Ook organiseren we binnen EpidM de postinitiƫle master epidemiologie en bij- en nascholingsmodules voor professionals die zich verder willen verdiepen in de methoden en technieken van epidemiologisch onderzoek (c.q. het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek binnen de geneeskunde).