Hersentumorcentrum - research

Binnen het Hersentumorcentrum Amsterdam wordt, naast de zorg waarbij de patiënt voorop staat, veel aandacht besteed aan onderzoek naar nieuwe behandelmethoden en nieuwe geneesmiddelen om de behandeling van patiënten met een hersentumor te verbeteren. Ook wordt er neurowetenschappelijk onderzoek gedaan, waarbij het functioneren van de hersenen wordt onderzocht.

Veel wetenschappelijk onderzoek over kanker kan alleen gedaan worden als patiënten hieraan willen meewerken. Uw behandelend arts kan u daarom vragen of u mee wilt doen aan een bepaald onderzoek. Vanzelfsprekend wordt u uitgebreid geïnformeerd over de voor- en nadelen van deelname. Bovendien wordt tijdens het onderzoek scherp in de gaten gehouden of de behandeling aan de verwachtingen voldoet en of deze bijwerkingen heeft.  Soms hebben patiënten zelf geen baat bij het onderzoek waaraan ze meedoen. Het onderzoek is dan bedoeld om toekomstige patiënten te helpen. Dit kan voor u ook een reden zijn om deel te nemen.