Onderwijs bij het Kennis- en Zorgcentrum voor Genderdysforie

Naast patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek is het overbrengen en verspreiden van de opgedane kennis en kunde een prioriteit van het Kennis- en Zorgcentrum voor Genderdysforie (KZcG).

Alle bij het centrum betrokken medische specialismen leveren hun bijdrage aan zowel de bachelor als het mastergedeelte van de geneeskundestudie. Daarnaast verzorgen zij de opleiding tot medisch specialist, zoals endocrinoloog, plastisch chirurg, gynaecoloog, psychiater en uroloog. Ook organiseren en bezoeken we regelmatig klinische en wetenschappelijke symposia, zoals die van de European Professional Association for Transgender Health (EPATH) en World Professional Association for Transgender Health (WPATH).

De verpleegkundigen binnen het genderteam hebben een coördinerende functie voor patiënten, maar geven ook onderwijs op de (Amstel Academie) verpleegkundeopleiding om bekendheid met genderdysforie te vergroten.

De verwevenheid van patiëntenzorg, onderwijs, opleiding en wetenschappelijk onderzoek is bij het KZcG duidelijk te herkennen. Er werken bijvoorbeeld verschillende basisartsen binnen de endocrinologie die nog  geen vervolgopleiding doen, maar naast patiëntenzorg ook promotieonderzoek doen. De basisartsen doen vaak onderzoek in het vakgebied waarvan ze later hun opleiding gaan volgen. Daarnaast werken er ook een AIOS (arts in opleiding tot specialist) en een basisarts, beiden binnen het specialisme psychiatrie, aan hun promotieonderzoek.

Al deze mensen leveren bovendien hun bijdrage aan de patiëntenzorg in de polikliniek.

Stages

Voor AIOS is er de mogelijkheid om een gender-stage van minimaal een half jaar te lopen, zowel binnen het kinder- als volwassen aandachtsgebied.

Jeugdpsychiatrie Consultatieve kinder- en jeugdpsychiatrie

Het opdoen van ervaring op het grensvlak van de vakgebieden psychiatrie en kindergeneeskunde, geeft handvatten voor toekomstig werk in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie en specifiek de ziekenhuispsychiatrie, somatische psychiatrie en de zorg voor genderdysfore kinderen en jongeren.

Volwassenpsychiatrie Genderdysforie adolescenten en volwassenen

Het opdoen van ervaring in de zorg voor genderdysfore adolescenten en volwassenen biedt unieke kennis en expertise van de genderzorg waar de komende jaren in de GGZ toenemend behoefte aan zal zijn.

Minor Transgender Medicine

Onder leiding van het sectie hoofd endocrinologie en gecoördineerd door een arts-onderzoeker werd in 2018 voor de derde keer de minor Transgender medicine verzorgd in het derde jaar van de bachelor geneeskunde. De 24 studenten volgden vier weken diverse vormen van onderwijs rond de onderwerpen genderidentiteit, genderdysforie, mogelijke hormoonbehandelingen en operaties voor patiënten met genderdysforie.

Binnen de minor verloskunde gynaecologie: start van het leven, werd een volledige week besteed aan genderdysforie, door alle betrokken disciplines.

Amsterdam Gender Rounds

De Amsterdam Gender Rounds zijn in het internationaal trainingscentrum voor medisch specialisten van het Amsterdam UMC: het Amsterdam Skills Centre for Health Sciences, dat februari 2019 geopend is. De eerste Round in mei 2019 richtte zich op de penisinversie vaginaplastiek. De Gender Rounds zijn onderschreven door de WPATH, CME accreditatie wordt aangevraagd.

Het doel van de Amsterdam Gender Rounds is om aan de hand van een nieuwe manier van leren te streven naar hoogwaardige en uniforme chirurgische technieken voor genderchirurgie. Daartoe heeft zij chirurgische trainingen ontwikkeld waarbij gebruik gemaakt zal worden van een combinatie van interactieve 3D anatomische instructievideo’s, kadaverdissectie op een fixed-for-live lichaam en het direct ontvangen van feedback van een persoonlijke proctor. Daarnaast oefent men de genderchirurgische technieken beurtelings met een collega-chirurg om ook van elkaar te kunnen leren. Het samen leren bevordert zowel kritisch nadenken als het vergroten van sociale contacten binnen de genderchirurgie.

Netwerkbijeenkomsten

Er worden regelmatig studiedagen voor netwerkpartners georganiseerd, ook voor partners als endocrinologen, GGZ-instellingen en ander ziekenhuizen.

Daarnaast worden er bijvoorbeeld trainingsdagen georganiseerd voor ‘deskundigen transgenders’ Betrokken experts worden van de nodige kennis voorzien en getraind in de vaardigheden waarover zij moeten beschikken om een verklaring transgender af te kunnen geven.

Voorlichtingsbijeenkomsten

Jaarlijks worden er verschillende voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd voor belangstellenden:

  • algemene voorlichting (meestal in mei)
  • jongerenvoorlichting (meestal in september)
  • chirurgie vrouw-man-transgender (meestal in oktober)
  • chirurgie man-vrouw-transgender (meestal in november)

Vaak worden bijeenkomsten bezocht door honderden belangstellenden waaronder patiënten en hun naasten.