Blaaskanker

Blaaskanker is een kwaadaardige zwelling van de cellen van de blaas. Deze cellen vormen de 'binnenbekleding' van onder andere de blaas.

Tumoren van de blaas kunnen zowel goed-als kwaadaardig zijn:

 • Goedaardige tumoren van de blaas worden goedaardige poliepen of benigne papillomen genoemd. De kans dat een tumor in de blaas goedaardig blijkt te zijn is ongeveer 5%.
 • De resterende 95% zijn kwaadaardige tumoren die verdeeld worden in niet-spierinvasieve en spier-invasieve tumoren. Bij een kwaadaardige tumor is er sprake van kanker. Wanneer de uroloog vermoedt dat er sprake is van blaaskanker, zal hij de blaas en de andere delen van urinewegen uitgebreid onderzoeken. Ook worden bloed en urine (opnieuw) nagekeken op afwijkende cellen. Het onderzoek is gericht op:

  • De plaats van de tumor. Afwijkende cellen komen meestal uit de blaas, maar soms ook van andere plaatsen in de urinewegen die bekleed zijn met hetzelfde slijmvlies.
  • De aard van de tumor. Is het een niet-spierinvasief groeiende of een spierinvasief groeienede tumor?
  • Cytoscopie. Dit is een inwendig onderzoek van de plasbuis (urethra) en de blaas. Middels een dunne holle buis met verlichting en een lens aan het uiteinde (cytoscoop of blaaskijker) wordt de binnenkant van de plasbuis en de blaas beoordeeld op eventuele afwijkingen. Dit onderzoek wordt bijvoorbeeld uitgevoerd bij plasproblemen, of bij bloed in de urine. Het onderzoek vindt poliklinisch plaats en wordt uitegevoerd door een uroloog, een uroloog in opleiding of een gespecialiseerde verpleegkudnige (physician assistant). Er bestaan buigzame (flexibele) en starre, metalen cytoscopen. Door de cytoscoop loopt een zoutoplossing waardoor de blaas wordt verkregen. Na (of tijdens) dit onderzoek krijgt u de uitslag. Dit onderzoek vindt plaats op de polikliniek van de afdeling urologie.

Behandelingen

Blaastumoren worden verdeeld in spierinvasieve en niet-spierinvasieve tumoren. Deze indeling is van belang voor de behandeling. Niet-spierinvasieve tumoren worden vaak behandeld met blaasspoeling met Mitomucine of BCG. Onze afdeling heeft hier uitgebreide ervaring mee. Op de operatiekamer hebben wij de mogelijkheid om met een fluorescerende stof (Hexvix) in de blaas te kijken en nauwkeuriger de diagnose te stellen, zogenaamde Fotodynamische diagnostiek (PDD).

Indien er sprake is van een invasieve blaastumor hebben wij veel ervaring met het verwijderern van de blaas en aanleggen van een nieuwe blaas van de dunne darm (orthotope blaas volgens HAutmann). Als een operatie niet mogelijk is, is er op de afdeling radiotherapie ruime ervaring met bestraling van de blaas.

Indien een patient in aanmerking komt voor inwendige bestraling (brachytherapie) zal dit gedaan worden in samenwerking met de collega's aan de andere kant van de Amstel. Bij de behandeling van blaaskanker is het streven om de kanker zoveel mogelijk chirurgisch te verwijderen en, bij noodzakelijke verwijdering van de blaas, een zo natuurlijk mogelijke oplossing te vinden voor opvang en uitscheiding van de urine.

Chirurgie bij blaaskanker

  Het verwijderern van alleen de tumor (blaassparend) of van de gehle blaas.

  Radiotherapie brachytherapie bij blaaskanker

   Inwendige radiotherapie: brachytherapie, als er sprake is van één tumor van geringe afmetingen, kan door middel van een inwendige radiotherapie een hoge dosis straling gegeven worden op de plek waar de tumor zit, zodat de blaas gespaard blijft.

   Radiotherapie brachytherapie bij blaaskanker

    Inwendige radiotherapie: brachytherapie, als er sprake is van één tumor van geringe afmetingen, kan door middel van inwendige radiotherapie een hoge dosis straling gegeven worden op de plek waar d etumor zit, zodat de blaas gespaard blijft.

    Radiotherapie bij blaaskanker

     Uitwendige radiotherapie: in combinatie met chirurgie en/of chemotherapie als chirurgie geen optie is (wanneer de patient te zwak is en/of er sprake is van uitzaaiingen naar andere organen)

     Chemotherapie bij blaaskanker

      Chemotherapie: in combinatie met chirurgie en/of radiotherapie als voorbehandeling van chirurgie om de tumor kleiner te maken als palliatieve therapie.

      TUR bij blaaskanker

       Transurethrale resectie is een operatie waarbij de tumor wordt verwijderd met behulp van een instrument dat via de plasbuis in de blaasholte wordt gebracht.

       Spoelen van de blaas bij niet-spierinvasieve tumoren

        Niet-spierinvasieve tumoren worden vaak behandeld met blaasspoeling met Mitomucine of BCG. Onze afdeling heeft hier uitgebreide ervaring mee.

        Behandeling in studie-verband / meedoen aan onderzoek

        In het AmsterdamUMC wordt continu geprobeerd om de behandeling van kanker te verbeteren. Daarom kan het voorkomen dat wij U vragen of U in studieverband een nieuwe, experimentele behandeling wil ondergaan.

        Nazorg

        Na afloop van de behandeling wordt met u een controleschema afgesproken

        Stoma

         Stomagebruikers worden begeleid door verpleegkundigen in een gespecialiseerde polikliniek. Samen met u en de arts bepalen zij de plek waar de stoma het best geplaatst kan worden (waar deze u het minst hindert). Daarbij wordt rekening gehouden met factoren als huidplooien, kleding, werkhouding en sportwensen. Ook weten de stomaverpleegkundigen welk materiaal het beste bij uw huid past.