Medisch maatschappelijk werk

Ziekte, behandeling of opname in het ziekenhuis betekenen een extra belasting. Dit doet een beroep op uw aanpassingsvermogen. Soms worden lichamelijke klachten mede veroorzaakt of in stand gehouden door psychische of psychosociale problemen. Vaak lukt het om met hulp van familie en vrienden een nieuw evenwicht te vinden. Soms blijkt dat belemmeringen de behandeling en het herstel in de weg staan. Dan is er aanvullende psychosociale hulp nodig.

Medisch maatschappelijk werkers kunnen worden ingeschakeld door de arts voor psycho-sociale en materiële hulpverlening aan ouders van zieke kinderen, volwassen patiënten en verwanten. De hulpverlening staat in relatie tot de ziekte, medische behandeling en opname.

De intake

In dit gesprek wordt in kaart gebracht welke vragen en problemen er bij u leven ten gevolge van ziekte, behandeling en/of opname. Samen met de medisch maatschappelijk werker maakt u afspraken over het verloop van de hulpverlening. De medisch maatschappelijk werker maakt deel uit van het behandelteam van artsen, verpleegkundigen en andere hulpverleners. Hierin wordt informatie gedeeld voor zover dat de behandeling ten goede komt.

Wat kunt u verder verwachten

Na de intake wordt met u afgestemd welke begeleiding voor u het meest passend is. Onderwerpen waar de begeleiding zich op kan richten zijn bijvoorbeeld: Wat belemmert mij in het omgaan met de ziekte? Hoe geef ik het leven met een (chronische) ziekte weer zin? Wat betekent de ziekte voor mijn relatie(s)? Hoe worden spanningen weer hanteerbaar? Hoe krijg ik mijn zelfvertrouwen terug? Hoe houd ik de regie over mijn leven of het gezin?

Hoe kunt u een medisch maatschappelijk werker inschakelen?

Neem contact op met de behandelend arts als u, uw partner of een ander gezinslid hulp wenst van een medisch maatschappelijk werker.

Samen bespreekt u of een medisch maatschappelijk werker kan bijdragen aan de behandeling. Is een medisch maatschappelijk werker beschikbaar, dan zorgt de arts voor de verwijzing.

Afzeggen en verplaatsen van uw afspraak kan via:

  • Secretariaat medisch maatschappelijk werk: 020 - 444 2507
  • Online via het patiëntportaal ‘Mijn Dossier’, indien u zich hiervoor heeft aangemeld.

Vragen of meer informatie?

Indien u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met het secretariaat medisch maatschappelijk werk via bovenstaand telefoonnummer. U kunt ook via ‘Mijn Dossier’ een bericht sturen naar de afdeling medisch maatschappelijk werk.