Medisch maatschappelijk werk

Ziekte, behandeling of opname in het ziekenhuis betekenen een extra belasting. Dit doet een beroep op het aanpassingsvermogen van de patiënt. Vaak lukt het om met hulp van familie en vrienden een nieuw evenwicht te vinden. Soms blijkt dat belemmeringen de behandeling en het herstel in de weg staan. Dan is er aanvullende psychosociale hulp nodig.

Medisch maatschappelijk werkers kunnen worden ingeschakeld door de arts voor psycho-sociale en materiële hulpverlening aan ouders van zieke kinderen, volwassen patiënten en verwanten. De hulpverlening staat in relatie tot de ziekte, medische behandeling en opname.

Een medisch maatschappelijk werker van Amsterdam UMC, locatie VUmc kan u tijdens de behandeling van uw ziekte begeleiden. Partners, ouders of andere familieleden kunnen soms ook gebruik maken van deze hulpverlening.

Wat kunt u verwachten?

In een gesprek met de medisch maatschappelijk werker bespreekt u welke vragen u heeft. Wat belemmert mij in het omgaan met de ziekte? Wat betekent de ziekte voor mijn relatie(s)? Hoe worden spanningen weer hanteerbaar? Hoe krijg ik mijn zelfvertrouwen terug? Hoe houd ik de regie over mijn leven of het gezin? Hoe maak ik een begin met het leren leven met de ziekte van mij of mijn kind?

Samen met de medisch maatschappelijk werker maakt u afspraken over het verloop van de hulpverlening. De medisch maatschappelijk werker maakt deel uit van het behandelteam van artsen, verpleegkundigen en andere hulpverleners. Hierin wordt informatie gedeeld voor zover dat de behandeling ten goede komt.

Hoe kunt u een medisch maatschappelijk werker inschakelen?  

Neem contact op met de behandelend arts als u, uw partner of een ander gezinslid hulp wenst van een medisch maatschappelijk werker.

Samen bespreekt u of een medisch maatschappelijk werker kan bijdragen aan de behandeling. Is een medisch maatschappelijk werker beschikbaar, dan zorgt de arts voor de verwijzing.

Afzeggen en verplaatsen van uw afspraak kan via:

-       Secretariaat medisch maatschappelijk werk: 020 - 444 2507

-       Online via het patiëntportaal ‘Mijn Dossier’, indien u zich hiervoor heeft aangemeld.

Vragen of meer informatie?

Indien u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met het secretariaat medisch maatschappelijk werk via bovenstaand telefoonnummer. U kunt ook via ‘Mijn Dossier’ een bericht sturen naar de afdeling medisch maatschappelijk werk.