Neuropsychologisch onderzoek

De medische neuropsychologie richt zich o.a. op het vaststellen van cognitieve stoornissen bij aandoeningen van het centraal zenuwstelsel (bijv. de ziekte van Parkinson, de ziekte van Alzheimer, hersentumoren, epilepsie, multiple sclerose, hersentraumata, cerebrovasculaire accidenten) alsook op stoornissen die het gevolg zijn van medische behandelingen waarbij het centraal zenuwstelsel aangetast kan raken.

Cognitieve functies

Met behulp van een neuropsychologisch onderzoek kunnen uw cognitieve functies in kaart worden gebracht. Cognitieve functies zijn functies van de hersenen zoals concentratievermogen, reactiesnelheid, werktempo, geheugen, leren, taal, planning en ruimtelijk inzicht.

Het onderzoek

Het onderzoek duurt gemiddeld 2,5 uur. Het bestaat uit een gesprek van 30 minuten en aansluitend een serie neuropsychologische testen: het neuropsychologisch onderzoek.

In het gesprek wordt op uw klachten en uw voorgeschiedenis ingegaan. Belangrijk is dat u een naaste (partner, vriend(in), familielid) meeneemt omdat deze vaak belangrijke aanvullende informatie kan geven over uw functioneren.

De uitslag van het onderzoek

De resultaten van het onderzoek moeten worden uitgewerkt. De neuropsycholoog bespreekt in een vervolggesprek de bevindingen met u.

Bij poliklinische afspraken is dat gewoonlijk twee weken na het onderzoek. Als u uw goedkeuring heeft gegeven aan de inhoud van het neuropsychologisch rapport, wordt dit in het elektronisch patiëntendossier gezet. De resultaten komen ook nog aan de orde in uw vervolgafspraak met de verwijzend arts.

Afzeggen en verplaatsen van uw afspraak kan via:

  • Secretariaat medische psychologie: 020 - 444 0190 (bereikbaar op werkdagen van 08:30 – 16:30 uur)
  • Online via het patiëntenportaal ‘Mijn Dossier’, indien u zich hiervoor heeft aangemeld.

Wanneer u geen afspraak meer wenst, wordt u verzocht dit te bespreken met uw psycholoog. Deze kunt u bereiken via het secretariaat medische psychologie. Telefoon: 020 – 444 0190.

Vragen of meer informatie?

Indien u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met het secretariaat medische psychologie op bovenstaand telefoonnummer. U kunt ook via ‘Mijn Dossier’ een bericht sturen naar de afdeling medische psychologie.