Medische psychologie voor volwassenen

De medisch psycholoog kan worden ingeschakeld bij psychische klachten en problemen in het omgaan met ziekte. De psycholoog is goed op de hoogte van uw aandoening en werkt nauw samen met de medisch specialist. Er wordt samengewerkt met verschillende medische afdelingen, zoals cardiologie, interne geneeskunde, neurologie, oncologie en revalidatie.

De intake

Nadat besloten is tot een verwijzing naar de afdeling medische psychologie, wordt u schriftelijk uitgenodigd voor een intakegesprek op onze polikliniek. Het intakegesprek dient om een beeld te krijgen van de aard en de ernst van uw problemen en uw hulpvraag. In de regel vinden daartoe één of twee gesprekken plaats, met aanvullend vragenlijstonderzoek.

Het adviesgesprek en verder

Vervolgens wordt vastgesteld welke vorm van behandeling of begeleiding voor u het meest geschikt is. Het behandelvoorstel dat hieruit voortvloeit, wordt in een adviesgesprek met u besproken.

Als u specifieke klachten (zoals angst en depressie) heeft die samenhangen met uw ziekte of medische behandeling, wordt u doorgaans een kortdurende behandeling binnen Amsterdam UMC, locatie VUmc aangeboden. Deze zal zoveel als mogelijk worden afgestemd op uw lopende medische behandeling in VUmc. Soms zijn ook begeleidende gesprekken met uw partner samen gedurende een bepaalde periode mogelijk. Wanneer, gezien de aard van uw problemen, behandeling binnen de afdeling medische psychologie niet passend is, wordt u hulp geboden bij de verwijzing naar elders. Zo nodig overleggen wij opnieuw met uw behandelend specialist.

Afzeggen en verplaatsen van uw afspraak kan via:

  • Secretariaat medische psychologie: 020 0 444 0190 (bereikbaar op werkdagen van 08:30 – 16:30 uur)
  • Online via het patiëntenportaal ‘Mijn Dossier’, indien u zich hiervoor heeft aangemeld.

Wanneer u geen afspraak meer wenst, wordt u verzocht dit te bespreken met uw psycholoog. Deze kunt u bereiken via het secretariaat medische psychologie. Telefoon: 020 – 444 0190.

Vragen of meer informatie?

Indien u meer informatie wil, kunt u contact opnemen met het secretariaat medische psychologie op bovenstaand telefoonnummer. U kunt ook via ‘Mijn Dossier’ een bericht sturen naar de afdeling medische psychologie.