Expertisecentrum voor Erfelijke oogziekten: Ophthalmogenetics Amsterdam

Ophthalmogenetics Amsterdam is een multidisciplinair Expertisecentrum voor Erfelijke oogziekten in Amsterdam UMC. Al meer dan 60 jaar zijn wij een geavanceerd diagnostisch- en behandelcentrum voor erfelijke oogziekten.

Ons team bestaat uit gespecialiseerde oogartsen, klinische genetici, moleculaire genetici en wetenschappelijk onderzoekers. Met deze gecombineerde expertise onder één dak leveren wij topzorg en toponderzoek voor deze ernstige oogziekten.

Als u naar ons verwezen wordt, dan wordt u onderzocht door oogartsen op onze gespecialiseerde polikliniek. Genetisch onderzoek vindt plaats in ons laboratorium voor DNA-diagnostiek. Daarnaast zijn wij een centrum voor toepassing van de nieuwste vormen van (gen)therapie, klinisch onderzoek en geavanceerd laboratoriumonderzoek naar gen- en stamceltherapie.

Het Amterdam UMC is aangewezen als Expertisecentrum voor Erfelijke oogziekten door de NFU (Nederlandse Federatie  van Universitair Medisch Centra) en het European Reference Network voor zeldzame oogziekten.

Welke zorg bieden wij?

Als expertisecentrum ontvangen wij verwijzingen van oogartsen voor klinische en genetische analyse van erfelijke oogziekten en een second opinion, ook voor internationale patiënten. Als u in overleg met uw oogarts of klinische geneticus denkt dat een bezoek aan onze polikliniek toegevoegde waarde zou hebben, kunt uw met een verwijzing bij ons terecht.
Op dit moment zijn veruit de meeste erfelijke oogziekten helaas nog niet te behandelen. Wel zijn er op dit moment veel ontwikkelingen op het gebied van gen- en stamceltherapie, waarvan de meeste nog in wetenschappelijke onderzoekfase. Ons expertisecentrum speelt hier een actieve rol in. Tijdens een consult zal met u de laatste informatie op dit vlak worden besproken.

Wat kunt u van een bezoek aan onze polikliniek verwachten?

Allereerst zult u onderzocht worden door onze spreekuur assistente, waarbij het zicht wordt opgemeten, in principe uw pupillen wijd worden gedruppeld en foto’s van uw netvlies worden gemaakt. Houdt u er rekening mee dat uw bezoek aan onze afdeling enkele uren kan duren i.v.m. drukke spreekuren en de aanvullende onderzoeken die doorgaans nodig zijn.

Als academisch ziekenhuis is opleiden van nieuwe oogartsen een belangrijke kerntaak van ons. Om deze reden kan u eventueel door een oogarts in opleiding worden gezien, maar dit gebeurt altijd onder supervisie van één van onze gespecialiseerde oogartsen. Zij zullen u hierbij adviseren over mogelijke aanvullende onderzoeken, zoals aanvullende oogonderzoeken en een bloedafname voor genetisch onderzoek. Om u de beste zorg te leveren, zullen wij zo nodig uw gegevens tijdens het wekelijkse teamoverleg van de oogartsen, klinische genetici, moleculaire genetici en onderzoekers bespreken.

Wachttijden voor eerste consult

Vanwege het grote aantal verwijzingen kan de wachttijd voor een eerste consult enkele maanden zijn.

Wat heeft u nodig?

Een verwijsbrief met alle relevante medische gegevens van uw oogarts of klinisch geneticus.

Welke oogartsen werken bij ons op de polikliniek?

  • Prof. dr. Camiel Boon
  • Dr. Emanuel de Carvalho
  • Dr. Roselie Diederen
  • Oogartsen in opleiding van het AUMC

Hoe kunt u verwezen worden naar het Expertisecentrum voor Erfelijke Oogziekten?

In overleg met uw oogarts of klinische genetici kunt uw bespreken of een bezoek aan ons expertisecentrum toegevoegde waarde voor u zou hebben en in dat geval door uw arts verwezen worden. U ontvangt daarna zo snel mogelijk een oproep.