Opleiding tot anesthesioloog

Opleiding tot anesthesioloog

Van harte welkom bij de opleiding tot anesthesioloog van de afdeling Anesthesiologie.

De afdeling

Het Amsterdam UMC, locatie VUmc staat voor onderscheidende patiëntenzorg, hoogwaardig wetenschappelijk onderwijs en grensverleggend onderzoek. De afdeling Anesthesiologie is met 40 stafleden en 60 AIOS één van de grootste afdelingen van het ziekenhuis. Anesthesiologen spelen een centrale rol in het perioperatieve traject, de pijnbestrijding, palliatieve zorg en spoedeisende hulp.
Naast het centrale werkterrein, het operatiecomplex met 22 operatiekamers en de Postoperatieve Care Unit (PACU), zijn anesthesiologen ook werkzaam op de polikliniek (preoperatieve Screening), het Pijncentrum en het Mobiel Medisch Team (MMT - Lifeliner 1). Deze veelzijdigheid maakt anesthesiologie een uitdagend en ambitieus werk- en denkklimaat waarin betrokkenheid, zorgvuldigheid en plezier voorop staan.
Wij zijn één van de 9 MSRC erkende opleidingscentra voor het specialisme anesthesiologie en zoeken gemotiveerde, ambitieuze en betrokken artsen die bereid zijn deze ambities met ons te delen.

De opleidingscommissie

Opleider: drs. Bastiaan van den Berg
Plv. Opleider: prof. Stephan Loer, MSc, afdelingshoofd
Stafmedewerker opleiding: Godelieve Krijnen
Herman Christiaans
dr. Marcel de Leeuw, chief doctor Lifeliner 1
Remko Liebregts, hoofd pijncentrum
dr. Saskia Schober-Dettwiler
dr. Patrick Schober, DESA, MMedStat
Jurre Stens
Deirdre Thöne
dr. Peter Veerman, plv. afdelingshoofd

Opbouw van de opleiding

De duur van de opleiding anesthesiologie is 5 jaar en bestaat uit een gemeenschappelijk deel en een differentiatiedeel. Het gemeenschappelijke deel is voor alle AIOS hetzelfde en heeft als kern een zevental thema´s:
1. Algemene perioperatieve geneeskunde
2. Perioperatieve geneeskunde in aandachtsgebieden
3. Intensive care
4. Urgentiegeneeskunde
5. Pijn- & palliatieve geneeskunde
6. Onderwijs en wetenschap
7. De anesthesioloog in het ziekenhuis

Dit gemeenschappelijke deel zal in het Amsterdam UMC, locatie VUmc plaatsvinden maar ook in één van onze perifere opleidingsklinieken. Dit zijn Dijklander Ziekenhuis, Noordwest Ziekenhuisgroep, OLVG, Spaarne Gasthuis en Zaans Medisch Centrum.

Het differentiatiedeel bestaat uit 3 uitstroomprofielen: anesthesioloog-perioperatief specialist, anesthesioloog-intensivist en anesthesioloog-pijnspecialist. In het derde opleidingsjaar kiest de AIOS een uitstroomprofiel. Deze differentiatie zal in de laatste twee jaren van de opleiding plaatsvinden. Gedurende de eerste drie opleidingsjaren bestaat het programma voor de individuele AIOS geheel uit onderdelen van het gemeenschappelijk deel. In de laatste twee opleidingsjaren bestaat het programma voor de helft (nominaal 12 maanden) uit opleidingsonderdelen van het gemeenschappelijk deel, voor de rest uit onderdelen behorend bij de differentiatie.

Onderwijsvormen

Binnen de opleiding worden verschillende onderwijsvormen gebruikt. Naast het klassieke bedside teaching´ op de werkvloer en het (landelijk, regionaal en lokaal georganiseerd) cursorisch onderwijs, wordt er ruim gebruik gemaakt van een aantal moderne onderwijsvormen zoals Probleem Georiënteerd Onderwijs (PGO) en simulatieonderwijs. In ons eigen ADAM-simlab volgen de AIOS een gestructureerd simulatie-curriculum, bestaande uit vaardigheden/procedure-training, scenariotraining en het trainen van niet-technische vaardigheden.

Vaardigheden/procedure-training heeft als doel een bepaalde vaardigheid of procedure eerst te oefenen alvorens deze in de klinische praktijk toegepast wordt. Denk hierbij aan luchtwegmanagement, spinaal/epiduraal anesthesie, centrale/arteriële lijnen, perifere zenuwblokkaden, maar ook reanimatietraining of ATLS.

Scenariotraining is het, in gecontroleerde omgeving, simuleren van (meestal acute) situaties met een focus op het toepassen van kennis en vaardigheden. Elke AIOS volgt tijdens de opleiding meerdere simulatiesessies per jaar. Elk scenario wordt uitgebreid nabesproken (debriefing) in een open, constructieve en vriendelijke sfeer.

Niet technische vaardigheden zijn voor het werk als anesthesioloog net zo belangrijk als de technische vaardigheden. De anesthesioloog werkt in teamverband, vaak in een drukke, complexe omgeving met diverse disciplines. Dit vergt vaardigheden zoals besluitvorming, assertiviteit, situatie bewustzijn, communicatie en het functioneren in verschillende rollen (soms als teamleider, soms als teamlid). Zowel op de werkvloer als in het simulatiecentrum wordt hier dan ook veel aandacht aan besteed.

Werving en selectie

Afhankelijk van landelijke afspraken zijn er jaarlijks ca. 8 opleidingsplekken beschikbaar. De instroom van de AIOS Anesthesiologie vindt drie keer per jaar plaats, namelijk op 1 januari, 1 mei en 1 september. Elk jaar zijn er twee sollicitatierondes (voorjaar / najaar) - check deadlines op de vacaturewebsite!
Open sollicitaties worden tevens in behandeling genomen. Deze kunt u richten aan drs. Bastiaan van den Berg, opleider (Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam. Emailadres: b.vandenberg3@amsterdamumc.nl)
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Godelieve Krijnen, emailadres: ghp.krijnen@amsterdamumc.nl, tel: +31 (0)20 444 3058. Een (uitgebreide) screening is onderdeel van de selectieprocedure. Het aanvragen van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) is hier onderdeel van.

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC). Salarisschaal AA: 3334 tot 4601 euro bruto bij een fulltime dienstverband (afhankelijk van opleiding en ervaring). Hiernaast bieden wij 8,3% eindejaarsuitkering en 8% vakantietoeslag. Lees meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden.