Keel-, neus- en oorheelkunde voor professionals

Regelmatig organiseert de afdeling KNO AMC-VUMC voor collega’s refereeravonden waarin belangrijke aspecten betreffende diagnostiek en behandeling van verschillende aandoeningen worden gepresenteerd.  

Aan het einde van de avond bent u volledig op de hoogte van de meest actuele stand van zaken.
Ook vindt u op deze pagina aankondigingen van congressen en symposia.

Als er bijeenkomsten zijn ingepland worden ze hieronder getoond: