Kindergeneeskunde voor professionals - Opleiding tot kinderarts

Binnen Amsterdam UMC, locatie VUmc, is de mogelijkheid om de opleiding tot kinderarts te volgen.

Sollicitatieprocedure

Om in aanmerking te komen voor de opleiding tot kinderarts binnen VU medisch centrum, moet u een sollicitatieprocedure volgen. Ieder jaar krijgt VU medisch centrum opleidingsplaatsen toegewezen door het Ministerie van VWS. Deze worden verdeeld over twee instroommomenten: 1 januari en 1 april. De sollicitatierondes zijn doorgaans in september en februari.

De sollicitatiebrieven worden beoordeeld door de (plv.) opleider. De mogelijkheid bestaat om voorafgaand aan een sollicitatie naar een plaats als assistent in opleiding tot specialist (AIOS), eerst een periode als assistent niet in opleiding (ANIOS) te werken.

Voor opleidingsplaatsen kindergeneeskunde nemen wij arts-assistenten aan die zich gekwalificeerd hebben op grond van primair klinische of primair wetenschappelijke ervaring. Daarbij streven wij naar een gebalanceerde verhouding.

Voor degenen die op grond van klinische ervaring in aanmerking willen komen voor een opleidingsplaats is het van belang dat uw klinische kwaliteiten aantoonbaar bovengemiddeld goed zijn gebleken. Ook als u primair vanuit een onderzoek kwalificatie in aanmerking wilt komen is recente klinische ervaring in een opleidingskliniek vereist.

Selectie

Op grond van de sollicitatiebrieven volgt een eerste selectie. Vervolgens worden de geselecteerde kandidaten uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de (plv.) opleider. Op grond van de kennismakingsgesprekken worden de kandidaten voor de sollicitatieronde geselecteerd.

Tijdens de sollicitatieronde zullen er gesprekken plaatsvinden met de leden van de regionale sollicitatiecommissie. Deze bestaat uit de leden van de opleidingscommissie VUmc en de opleiders uit de OOR ziekenhuizen. Tevens zal er een arts-assistentenvertegenwoordiger bij de gesprekken aanwezig zijn. De sollicitatiecommissie splitst zich in tweeën en elke kandidaat voert twee gesprekken. Na de laatste gespreksronde wordt door de opleiders een definitieve keuze gemaakt welke kandidaten aangenomen worden in OOR VUmc. Het inwinnen van referenties en een assessment kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.

Opleidingsklinieken (OOR)

De tot de regio Amsterdam (OOR) behorende opleidingsklinieken met een bevoegdheid voor (partiële) opleiding kindergeneeskunde zijn:

 • Amsterdam UMC, locatie VUmc (Amsterdam)
 • Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Oost (Amsterdam)
 • Onze Lieve Vrouwe Gasthuis West (Amsterdam)
 • Spaarne Gasthuis (Haarlem)
 • Noordwest Ziekenhuisgroep (Alkmaar)
 • Tergooi (Blaricum / Hilversum)

Opleider: Prof. Dr. R.J.B.J. Gemke
Plaatsvervangend opleider: Mw. dr. H.M.A. de Bie
Opleidingscoördinator: Mw. M. van Hattem

Solliciteren

Op 13 september 2019 is er weer een nieuwe sollicitatieronde. De deadline voor het insturen van de brieven is de eerste week van augustus 2019. Sollicitatiebrieven, aangevuld met C.V. en referentiebrieven kunnen worden gericht aan de (plv.) opleider en gemaild worden naar opleiding.kg@vumc.nl

Wij adviseren u om uw belangstelling voor een ANIOS plek ook kenbaar te maken aan de algemene ziekenhuizen waarmee wij de opleiding samen vormgegeven.

MSRC

Indien u de opleiding tot kinderarts in Amsterdam UMC, locatie VUmc gaat volgen, dient u zich voor aanvang van de opleiding aan te melden bij het Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC).

Opbouw van de opleiding
Jaar 1 - common trunk Jaar 2 - common trunk Jaar 3 - common trunk Jaar 4 - common trunk Jaar 5 - differentiatie
Pediatrie in academisch ziekenhuis Pediatrie in academisch ziekenhuis Pediatrie in academisch ziekenhuis Pediatrie in academisch ziekenhuis Verdiepingsonderdeel
Pediatrie in algemeen ziekenhuis Pediatrie in algemeen ziekenhuis Pediatrie in algemeen ziekenhuis Pediatrie in algemeen ziekenhuis Profileringsonderdeel
Neonatologie / Intensive Care Neonatologie / Intensive Care Neonatologie / Intensive Care Neonatologie / Intensive Care Persoonlijke leerdoelen
Facultatief Facultatief Facultatief Facultatief

De opleiding is als volgt opgebouwd. Er is een Common trunk van 4 jaar en een profilerings- en differentiatiedeel van 1 jaar.

Inhoud

Jaar 1-4

De common trunk bestaat uit een aantal verplichte onderdelen waarvan de lengte en volgorde binnen een regionaal opleidingsplan van een Opleidings- en Onderwijs Regio (OOR) kan worden bepaald. Voor de onderdelen geldt de volgende bandbreedte in duur.

Pediatrie in het algemeen ziekenhuis: 18-24 maanden

Pediatrie in het academisch ziekenhuis: 24 - 30 maanden, waarvan:

 • Neonatologie: 3-6 maanden
 • Intensive Care Pediatrie: 3-6 maanden

Binnen de eerste 4 jaar moet in totaal minimaal 12 maanden aan polikliniek worden besteed. Naast de polikliniek wordt minimaal 21 maanden besteed aan algemene pediatrie. In het laatste jaar van de common trunk vindt een supervisiestage van 3 maanden plaats.

Jaar 5

Het differentiatiejaar is een essentieel jaar in de opleiding kindergeneeskunde. In dit jaar bereidt de AIOS zich voor op de breedte én diepte van het vak.

Het differentiatiejaar bestaat uit 2 elementen:

 • Een verdiepingsonderdeel van 6 maanden of twee verdiepingsonderdelen van 3 maanden. Het verdiepingsonderdeel wordt binnen de eigen OOR gevolgd. Eventueel kan de verdieping ingezet worden om onderbelichte of onvoldoende onderdelen binnen de common trunk af te ronden.
 • Een profileringsonderdeel van maximaal 6 maanden. Het profileringsonderdeel mag eventueel buiten het eigen OOR gevolgd worden.

Opleidingscommissie VUmc

 • prof. dr. R.J.B.J. Gemke, voorzitter/ opleider
 • mw. dr. H.M.A. de Bie, plaatsvervangend opleider
 • mw. drs. F.C.H. Abbink
 • dr. D.P. Bakker
 • dr. M. Bijlsma
 • dr. M. van Heerde
 • drs. J. Israëls
 • mw. dr. S.A. Prins
 • dr. M.P. van Wijk
 • mw. drs. I.A. Zonnenberg

Zoals bij de meeste medische vervolgopleidingen tot specialist bestaat ook voor de opleiding tot Kinderarts de mogelijkheid om in het laatste (5e) jaar een keuzestage van 6 maanden te doen in een opleidingskliniek naar keuze van de AIOS. In VUmc kan een keuzestage worden gedaan voor de volgende (deel)specialismen van de kindergeneeskunde:

 • Neonatologie
 • Acute Kindergeneeskunde en intensive care
 • Kinderneurologie
 • Kinderendocrinologie
 • Kinderoncologie
 • Kinderlongziekten
 • Kindernefrologie
 • Algemene kindergeneeskunde ihb onderwijs/opleiding