Medische microbiologie en infectiepreventie voor professionals

Binnen de afdeling Medische Microbiologie en Infectiepreventie (MMI) wordt patiëntenmateriaal onderzocht op aanwezigheid van micro-organismen. Dit gebeurt in de verschillende laboratoria;

  • de bacteriologie;
  • parasitologie;
  • mycologie;
  • virologie;
  • serologie;
  • moleculaire diagnostiek & epidemiologie.

Deze laboratoria zijn door de Raad van Accreditatie geaccrediteerd conform de ISO 15189 norm. Naast de laboratoria maakt ook de infectiepreventie en ziekenhuishygiëne onderdeel uit van de afdeling.

Bovenstaande diagnostische afdelingen hebben als belangrijkste taken de preventie, diagnostiek en behandeling van infectieziekten. Hieronder valt tevens het verrichten van toegepast onderzoek en het participeren in onderwijs aan geneeskundestudenten.

Naast de diagnostische werkeenheden, gevestigd in de polikliniek, bestaat de afdeling tevens uit onderwijs en onderzoek gevestigd in het O\2 gebouw. De afdeling onderwijs en onderzoek heeft als belangrijkste taak het verrichten van fundamenteel onderzoek en het geven van onderwijs aan geneeskundestudenten en studenten biomedische wetenschappen.