Informatie voor (potentiële) deelnemers MERITS-studie

Informatie voor zorgverleners MERITS-studie

Hier vindt u informatie over MERITS, waarin de relatie van bloedglucosevariabiliteit en stemming wordt onderzocht bij mensen met diabetes type 1.

Heeft u vragen? Mail gerust naar mertis@amsterdamumc.nl .