Pathologie voor professionals

De afdeling pathologie is een grote afdeling binnen het VUmc met ongeveer 250 medewerkers inclusief tijdelijk personeel en studenten. De drie kerntaken van de afdeling zijn patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs.

Informatie voor aanvragers

Alle informatie voor het insturen van materiaal t.b.v. histologisch, cytologisch en immunohistochemisch onderzoek is vastgelegd in het document Verzendinstructies Pathologie onderzoek - procedure Pathologie, ID 066915.

Research

Amsterdam UMC, locatie VUmc is een academisch ziekenhuis. Dat betekent dat wij dagelijks onderzoek doen naar aandoeningen en behandelingen. Bekijk hier welke onderzoeken pathologie uitvoert.