Pulmonale Hypertensie kenniscentrum - Informatie voor verwijzers

Als u uw patiënt verdenkt van pulmonale hypertensie dan kunt u (evt na overleg met 1 van onze longartsen) de patiënt doorsturen voor een second opinion. Gelieve hiervoor alle recente correspondentie, uitslagen van onderzoeken en beeldvormend materiaal op cd naar onderstaand postadres te sturen. Te denken aan:

  1. Echo cor op CD-rom
  2. Uitslagen longfunctie
  3. HRCT/CTA
  4. VQ scan
  5. Als rechts catheterisatie is gedaan zo mogelijk ook graag de curves

Na binnenkomst van de gegevens streven we ernaar om de patiënt binnen 2 weken op onze woensdagmiddag poli te zien. De patiënt wordt dan gezien door één van de vier longartsen gespecialiseerd in pulmonale hypertensie.

Neemt u in geval van twijfel, voor vragen of meer informatie gerust contact op met een van de longartsen:

Na binnenkomst van de gegevens streven we ernaar om de patiënt binnen 2 weken op onze woensdagmiddag poli te zien. De patiënt wordt dan gezien door 1 van de 4 longartsen gespecialiseerd in pulmonale hypertensie.

Telefonisch overleg is natuurlijk ook altijd mogelijk:

Via secretariaat longziekten
Telefoonnummer: 020 4444 782
Fax: 020-4444782

Via de PH verpleegkundige
Telefoonnummer: 020-4440529
Fax: 020-4443745

Bezoekadres
De Boelelaan 1118
1081 HV Amsterdam

Postadres
VUmc PH Kenniscentrum
Secr. Longziekten 4F 004
Postbus 7057
1007 MB Amsterdam