Centrale sterilisatieafdeling

3,2 miljoen instrumenten per jaar gereinigd en gesteriliseerd

Op de vijfde etage van het ziekenhuis is de centrale sterilisatieafdeling gevestigd. Voor velen een onbekende plek. “Je zou de centrale sterilisatieafdeling (CSA) een reinigingsfabriekje op de locatie VUmc  van Amsterdam UMC kunnen noemen, met heel veel protocollen en kennis bij de medewerkers”, legt teamleider Loes van Collem uit.

Alle instrumenten die tijdens operaties worden gebruikt, worden door de CSA weer brandschoon gemaakt. De CSA bestaat uit drie ruimtes: de vuile ruimte, de schone ruimte en de steriele ruimte. In deze ruimtes worden de instrumenten achtereenvolgens gereinigd, gedesinfecteerd en gesteriliseerd. Nadat ze gereinigd en gedesinfecteerd zijn worden ze op medisch specialisme volgens vaste afspraken in netten gelegd. In een net zitten alle instrumenten die gebruikt worden voor een bepaalde ingreep. Als dit is gebeurt, wordt het net ingepakt en gaat het de sterilisator in waarna het weer gebruikt kan worden tijdens een operatie.

Optimale patiëntveiligheid

Loes: “Veel mensen hebben vaak geen idee wat de CSA is en wat we doen. Maar je moet je voorstellen dat als wij hier uitvallen er geen instrumenten meer voorhanden zijn en er dus niet geopereerd kan worden.” Alle instrumenten die op de operatiekamers worden gebruikt, worden door de CSA verwerkt en zo aangeboden dat er veilig geopereerd kan worden en patiënten nauwelijks risico lopen op het krijgen van een infectie. De CSA speelt dus een cruciale rol bij de zorg voor optimale patiëntveiligheid.

Kwaliteit staat voorop

De CSA is voortdurend in beweging op het gebied van kwaliteitsverbetering. Van Collem: “We hebben zelf een kwaliteitssysteem ontwikkeld. Onze medewerkers krijgen een strak scholingsprogramma en alles wordt geregistreerd en in kaart gebracht, zodat we ook daadwerkelijk kunnen aantonen dat we goede kwaliteit leveren.”