Hersenmeetbus

De hersenmeetbus gaat naar patiënten toe

Onderzoekers van Amsterdam UMC en de TU Delft trekken met een geavanceerde meetbus de regio in om het herstel van patiënten na een beroerte in kaart te brengen. "We zijn geïnteresseerd in het herstel van patiënten over een bepaalde tijd, en daarom meten we herhaaldelijk. Zo kunnen we veel meer te weten komen over de verwachtingen voor herstel", legt hoogleraar neurorevalidatie Gert Kwakkel uit.

Hersenen kennen een spontaan neurologisch herstel. Dat wil zeggen dat als je een klap op je hoofd krijgt het netwerk in je hoofd even stil komt te liggen, maar dat de hersenen zichzelf zullen herstellen. Gert: "We weten nu niet of het herstel na een beroerte plaatsvindt in de getroffen hersengebieden zelf, of dat andere gebieden de taken overnemen. We hebben een 4D-EEG-studie opgezet om de voorspelbaarheid van het herstel in kaart te brengen." De studie wordt uitgevoerd met behulp van de hersenmeetbus.

Meten dicht bij mensen thuis is minder belastend
"Met de hersenmeetbus kunnen we naar patiënten toe gaan. We zoeken ze op bij ziekenhuizen, revalidatiecentra en bij hen thuis op de stoep. Dat is voor patiënten veel minder belastend, omdat ze niet naar ons toe hoeven te komen", vertelt onderzoeksassistent Mique Saes. "Bovendien is het veel goedkoper om met de bus naar de patiënten toe te rijden dan patiënten met dure taxiritten naar de polikliniek te laten komen."

"We werken met een groep van vijf onderzoekers. Op de bus doen steeds twee onderzoekers de metingen. Hij is net zo groot als een ambulance dus daar mag je gewoon in rijden met een rijbewijs-B."

Het samenspel tussen spier- en hersenactiviteit vaststellen
"Patiënten gaan na een beroerte geleidelijk aan vooruit en daarom is het belangrijk dat we herhaaldelijk meten", vult Gert aan. De bus bevat onder meer EEG-apparatuur en een haptische robot, om de relatie te meten tussen armbewegingen en activatie in de hersenen. Met de haptische robot worden verschillende oefeningen gedaan. Patiënten leggen hun verlamde arm in een steun, die vervolgens 'verstoringen' aanbrengt. Door deze verstoringen ter hoogte van de onderarmspieren tegelijk met een EEG te meten, kan het samenspel tussen spier- en hersenactiviteit heel nauwkeurig worden vastgesteld.

Een uniek onderzoek
Gert: "Het moment waarop je meet, lijkt steeds bepalender te zijn voor de vergelijkbaarheid van de data en de interpretatie. We zijn eigenlijk de eerste op de wereld die op deze manier kijken naar het herstel van de hersenen na een beroerte. Daar zijn we, ongeacht de resultaten, nu al heel trots op."