Medicatieteam

Het medicatieteam aan je bed

Alle patiënten die bij Amsterdam UMC, locatie VUmc worden opgenomen, krijgen een gesprek met een apothekersassistente van het medicatieteam. Wij brengen in kaart welke medicijnen patiënten thuis gebruiken", vertelt Elise Koeman, apothekersassistente medicatieteam.

Wanneer je als patiënt opgenomen wordt, moet je weten welke medicijnen je exact gebruikt. Diana Lammers, hoofdassistente apotheek servicepunt en medicatieteam op locatie VUmc: "Het gaat niet alleen om medicatie die door de arts wordt voorgeschreven, maar ook om wat je zelf koopt bij de apotheek of drogist. Daarom vragen wij de medicatiegegevens op bij het Landelijk Schakelpunt (LSP) en hebben we een gesprek met de patiënt. De medicatie wordt geregistreerd in ons elektronisch patiëntendossier. Op deze manier kunnen we er voor zorgen dat de farmaceutische zorg optimaal is".

Medicatieverificatie op de spoedeisende hulp
Elise: "We voeren al enige tijd gesprekken over medicatie met patiënten die van tevoren weten dat ze opgenomen worden. Sinds januari 2015 zijn we ook actief op de spoedeisende hulp (SEH). Als de SEH-arts denkt dat een patiënt opgenomen moet worden dan piepen ze ons op. De patiënt mag pas opgenomen worden als wij langs zijn geweest en zijn of haar medicatie geregistreerd staat. Het in kaart brengen van de medicatie op een acute afdeling is soms lastig, maar we doen er alles aan om een goed beeld te krijgen. We vragen altijd een overzicht op uit het LSP. Als patiënten het ons niet kunnen vertellen, hebben we in ieder geval dat overzicht. Het is dus belangrijk om toestemming te geven voor het uitwisselen van de medicatiegegevens zodat die opgevraagd kunnen worden uit het LSP".

Het ontslagrecept
Het medicatieteam is ook betrokken bij ontslag uit het ziekenhuis. Diana: "Op een paar afdelingen voeren we bij ontslag een gesprek met de patiënten. De arts print een ontslagrecept en een actueel medicatieoverzicht uit. Zo gaan wij na wat, tijdens opname, de wijzigingen zijn in de medicatie. In het gesprek met de patiënt wordt alle medicatie doorgenomen en toegelicht. Patiënten moeten weten welke medicatie gestart en/of gestopt is in het ziekenhuis". Elise: "De patiënt krijgt een ontslagoverzicht mee naar huis waar alle medicatie op staat. Het ontslagrecept wordt gefaxt naar de openbare apotheek. Het is zelfs mogelijk dat patiënten met een tasje medicijnen naar huis gaan, geleverd aan bed door onze poliklinische apotheek, zodat ze niet eerst nog langs hun apotheek hoeven. Daar zijn ze heel erg blij mee".