MRI-bestralingsapparaat

Amsterdam UMC heeft het eerste MRI-bestralingsapparaat in Europa

De MRIdian is een nieuw bestralingsapparaat dat MRI combineert met bestraling. "Sinds 2014 wordt het apparaat in enkele ziekenhuizen in de wereld gebruikt. Amsterdam UMC, locatie VUmc is het eerste Europese ziekenhuis met een MRIdian", aldus radiotherapeut-oncoloog Anna Bruynzeel.

"Uniek is dat je een betere beeldvorming van de tumoren krijgt door de MRI. Hierdoor kunnen wij als radiotherapeuten de tumoren beter lokaliseren en intekenen, en zijn minder grote onnauwkeurigheidsgrenzen nodig voor de bestraling. Doordat we preciezer kunnen bestralen, beschadigen we ook minder gezond weefsel. De verwachting is dat dit zich gaat uitbetalen in minder bijwerkingen voor de patiënt. En dat we een hogere dosis kunnen geven, met een grotere kans op genezing. Bijzonder is dat we voor elke afzonderlijke bestraling een nieuw plan maken. Dat het beste is voor de ligging van de tumor en gezonde organen eromheen."

Patiënt helpt actief mee tijdens de bestraling
"Voor sommige tumoren die bewegen met de ademhaling is er nog een unieke werkwijze met de MRIdian. Met behulp van een monitor kunnen patiënten tijdens de bestraling het doelgebied, de tumor, volgen. Bij sommige bestralingen wordt aan de patiënt gevraagd de adem vast te houden. De MRIdian bestraalt alleen als de tumor door de patiënt met inademing op de juiste plaats wordt gebracht. Hierdoor helpen patiënten actief mee aan hun eigen bestraling. Doordat het apparaat automatisch stopt met bestralen als de tumor zich buiten deze positie bevindt, kan men niets fout doen."

Welke patiënten komen in aanmerking?
"We selecteren patiënten op basis van de plaats en grootte van de tumor en de conditie van de patiënt. Op dit moment wordt de MRIdian gebruikt om patiënten te bestralen met relatief kleine tumoren in de borstholte en buikholte. Denk bijvoorbeeld aan alvleesklierkanker, centrale longkanker, nierkanker en prostaatkanker, maar ook beperkte uitzaaiingen in de lever of bijnieren. Wij behandelen tumoren die we in een beperkt aantal keer kunnen bestralen met een relatief hoge bestralingsdosis."

Hoe kun je je aanmelden?
"Patiënten die informatie bij ons vragen, adviseren we om dit met hun hoofdbehandelaar te bespreken. Dat is de juiste weg. Mocht een patiënt na overleg in aanmerking komen voor de MRIdian-behandeling, dan overlegt de hoofdbehandelaar met ons."

MRIdian: geen wonderapparaat
"Door het nieuws over de MRIdian denken mensen, dat het om een nieuwe behandeling gaat. Maar dat is slechts in beperkte mate het geval. Het is een meer verfijnde wijze van bestraling. Het betreft op dit moment dan ook een selecte groep patiënten die in aanmerking komt voor behandeling op de MRIdian."