Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Onderwijs en Opleiding


Een belangrijke en misschien wel de belangrijkste reden van bestaan van een academisch ziekenhuis is het geven van onderwijs. De afdeling hematologie is binnen het VU medisch centrum dé afdeling die verantwoordelijk is voor het geven van onderwijs over het hele veld van de hematologie aan iedere beroepsgroep die binnen dit instituut aanwezig is en iets met hematologie te maken heeft. Te denken valt daarbij aan de opleiding van student tot arts, verpleegkundige of analist. Daarnaast wordt er onderwijs gegeven aan arts-assistenten, specialisten, verpleegkundigen, analisten en anderen.
Zo verzorgt de afdeling in twee blokken voor studenten geneeskunde respectievelijk onderwijs in de hemato-oncologie en in de hemostase en trombose en wordt tijdens het alcoschap ingegaan op enkele laboratoriumaspecten van de hematologie. Reguliere co-assistenten en keuze co-assistenten worden in de kliniek en de polikliniek opgeleid. Voorts is het een komen en gaan van stagisten en jonge analisten binnen het laboratorium.
De afdeling verzorgt soortgelijke vormen van onderwijs voor verpleegkundigen die zich verder willen bekwamen in aspecten waarbij hematologie betrokken is. Zo is er een belangrijke inbreng in de specialisatie van verpleegkundigen voor intensive care.
Opvallend zijn de activiteiten van de afdeling in bijscholing en nascholing van anesthesisten en snijdende specialisten ten aanzien van bloedtransfusie en hemostase.